Bzí 2018 (zveřejněno 10.8.2018)

Zveme vás na slavnost na hoře Bzí

Korandův sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni pořádá
slavnost k 599. výročí shromáždění husitského lidu vedeného Václavem Korandou starším na hoře Bzí

 • sobota 8. září 2018
  19.00h. – host: Mgr. Luděk Korpa, farář Farního sboru ČCE Plzeň – západní sbor
  Korandův sbor – Plzeň   Anglické nábřeží 13
  téma: „Dvě století trvající příběh aneb evangelíci na Plzeňsku“
 • neděle 9. září 2018
  Autobus na Bzí odjíždí v 9.30 hodin z parkoviště Peklo
  11.00h   bohoslužby u památníku na hoře Bzí
  kázání: Mgr. Luděk Korpa
  „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!“
  Vysluhování sv. Večeře Páně
  společný oběd
  Odjezd autobusu ze Bzí asi v 15 hodin.

Kdo neodjede na horu Bzí, může se účastnit společných bohoslužeb obou plzeňských sborů ČCE v kostele Západního sboru od 9.00 hodin.

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.