Korandův sbor Plzeň

  • 12.1.2023

    Krypta

    Prodloužení otevírací doby

Teologické celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku (zveřejněno 16.3.2023)

Letní semestr 2022/23

Farní sbor ČCE v Plzni – Korandův sbor a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

srdečně zvou všechny zájemce na kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku v letním semestru 2023:

Církevní dějiny

Kurz „Úvod do evanelické teologie“

Přednáší: doc. Ota Halama, Th.D.

Kurz je zaměřen na přehledové seznámení s dějinami, myšlením a kulturou české reformace v kontextu evropského křesťanství. Každé setkání se soustředí na jednu dějinnou etapu či jeden uzavřený historicko-teologický fenomén a jejich celek pokryje období 14.–17. století. Všechny výklady budou doprovozeny obrazovými prezentacemi.

Plán kurzu

14. 3. Husitství
11. 4. Český utrakvismus
9. 5. Jednota bratrská
13. 6. Styky české a evropské reformace

Korandův sbor ČCE, Anglické nábřeží 13, Plzeň, druhé úterý v měsíci, vždy 14–18 hod.

tel.: +420 221 988 216
e-mail: office@etf.cuni.cz
Černá 9 (p. o. box 529), 115 55 Praha 1
web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html

CŽV/U3V

  • 12.1.2023

    Krypta

    Prodloužení otevírací doby

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.