Korandův sbor Plzeň

Teologické celoživotní vzdělávání v letním semestru 2022 (zveřejněno 14.1.2022)

Kurs biblické teologie Starého zákona v našem sboru

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

srdečně zve všechny zájemce na kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku v letním semestru 2022:

Úvod do biblické teologie Starého zákona

Kurz „Úvod do evangelické teologie“

15. 3.
Starý zákon jako Písmo a jako literární útvar
(prof. Martin Prudký)
12. 4.
Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání
(doc. Filip Čapek)
10. 5.
Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii
(prof. Martin Prudký)
14. 6.
Čtení, výklad a interpretace textů knihy Exodus – od biblického textu k biblické teologii
(doc. Petr Sláma)

Korandův sbor ČCE, Anglické nábřeží 13, Plzeň, druhé úterý v měsíci, vždy 14–18 hodin.

Cena celého semestru je 500,– Kč, přihlásit se je možné na první schůzce, která začíná 15. 3. 2022 ve 14.00, nebo na studijním oddělení ETF UK:

tel.: +420 221 988 210
Černá 9 (p. o. box 529), 115 55 Praha 1

Úvod do biblické teologie Starého zákona

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.