Diakonie

Diakonie Českobratrské církve evangelické (někdy jen Diakonie ČCE) je zařízení církevní služby, které poskytuje a zajišťuje sociální, zdravotní a pastorační pomoc či péči lidem, kteří se vlivem svého zdravotního postižení, věku, nemoci nebo osamocení dostali do obtížné životní situace.

Diakonie Českobratrské církve evangelické byla založena 1. června 1989, kdy navazovala na činnost České Diakonie, která vznikla roku 1903 a působila až do roku 1952, kdy byla totalitní státní mocí zrušena.

V průběhu devadesátých let minulého století došlo k celostátnímu rozvoji organizace. Na Plzeňsku se postupně vytvořila centra v Merklíně, Plzni a Rokycanech.

V roce 2013 došlo ke sloučení těchto středisek do jednoho, Diakonie Západ.

 

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.