Bzí 2013

V neděli 8. září 2013 se konalo shromáždění na hoře Bzí u Blovic u příležitosti 594. výročí shromáždění husitského lidu v roce 1419, kdy byl vyhlášen manifest. Kázáním slova Božího posloužil bratr farář Gerhard Frey Reininghaus, tajemník synodní rady pro vnější vztahy. Základem kázání byl Žalm 103. Po bohoslužbách byl připraven společný oběd.
Bratr farář Reininghaus byl také hostem sborové besedy na téma Jsme jedno v Kristu, která se konala v sobotu 7. září. Biblickým základem jeho vyprávění byla Ježíšova modlitba z Janova evangelia 17,20-26, která se dá považovat za počátek ekumény. Bratr farář pochází z Německa. Spolu se svou ženou Adelheid přišli do Československa po Sametové revoluci postgraduálně studovat. Posléze byli požádáni, aby učili bohoslovce němčinu. Pak byl bratr farář osloven synodní radou, zda by chtěl pro naši církev vést zahraniční a mezicírkevní styky a tuto nabídku přijal.

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.