Díkčinění (22.–23. 10. 2011)

V sobotu 22. října jsme víkend Díkčinění zahájili sborovým výletem na hrad Radyni, který se přes mlžné ráno stal slunečným a příjemně podzimním.

V neděli 23. října po bohoslužbách s vysluhováním Večeře Páně jsme společně poobědvali v nových prostorách, které Korandův sbor začal tento podzim po rekonstrukci využívat, a odpoledne zakončil bratr Ladislav Chvojka vyprávěním o svém putování severem Evropy.

FOTO: Lydie a Michael Šloufovi

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.