Kolaudace restaurování varhan 13. 9. 2019

V pátek 13. září v 11h se v Korandově sboru odehrála kolaudace varhan po jejich restaurování. Byl zde Vladimír Roubal, což je varhaník ze Strahova proslulý vynikajícími improvizačními schopnostmi, a pokusil se nám vyloudit z našeho nástroje celé spektrum zvuků, které je schopen vydat. Tento hudební program trval asi do 12.30 a pak se odehrála ještě administrativní část projektu. Jistě bylo o čem přemýšlet a bylo možné poslouchat hezkou hudbu.

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.