Bohoslužby v roce 2016

Datum Kazatel Čtení Text kázání
1. 1. (Nový rok) Miroslav Hamari 1Kr 3,1–14 1Kr 3,5.9
3. 1. Helena Hamariová Ž 25,8.10.14–15 Př 16,3.7
7. 1. (Alianční den modliteb) Helena Hamariová,
pater Emil Soukup
Jo 4 Mt 5,7
10. 1. Miroslav Hamari Mt 5,1–12 Mt 3,4; J 16,22
17. 1. Helena Hamariová 2M 3,1–8 2K 4,6–10
24. 1. Miroslav Hamari 1P 1 Mt 5,5–7
31. 1. Helena Hamariová 1M 3,1–13 1M 3,1–19
7. 2. Miroslav Hamari Jb 42,1–7 Mt 5,8–12
14. 2. Miroslav Hamari Mt 4,1–11 Lk 22,7–22
21. 2. Helena Hamariová Jk 3,5–10.17–18 Lk 22,49–51
28. 2. Helena Hamariová J 12,23–28 J 13,12–17
6  3. Ladislav Szabó Jb 36,1–15 Mk 8, 31–34
13. 3. Miro Hamari Lk 10,25–37 5M 5,6–21 (Desatero)
20. 3.
(výroční sborové shromáždění)
Radek Matuška J 12,12–19 Fp 2,5–11
24. 3. (pašije) Helena Hamariová,
Miroslav Hamari
Mt 26.27  –
25. 3. (Velký pátek) Miroslav Hamari,
Helena Hamariová
Mk 15,20–41 Mk 14,1–2
27. 3. (Boží Hod velikonoční) Helena Hamariová,
Josef Beneš
Iz 60,19–20.61,1–3 J 20,1–9
28. 3. (Pondělí velikonoční) Juliana Rampich-Hamariová 2K 5,1–18 Mk 16,1–6
3. 4. Hugo Václav Švec
z Prahy – Smíchova
Iz 63,15–19 Mk 2,1–12
10. 4. Helena Hamariová Iz 54,7–10 2K 4,16–18
17. 4. Helena Hamariová Lk 5,27–32 Ef 4,1–6
24. 4. Miroslav Hamari ? ?
1. 5. Miroslav Hamari ? ?
8. 5. Miroslav Hamari ? ?
15. 5. Miroslav Hamari J 20,19–23 J 14,18–27
22. 5. Miroslav Hamari Mk 2,1–12 Mi 7,18–20
29. 5. Miroslav Hamari Lk 8,40–56 Sk 20,1–12
5. 6. Miroslav Hamari J 21,15–19 Sk 10,42–48
12. 6. Juliana Rampich-Hamariová Mt 6,19–34 Jz 24
19. 6. Helena Hamariová Mk 12,24–28 5M 6,4–9
25. 6. Helena Hamariová 5M 5,1–9 Mk 5,30–32
3. 6. Helena Hamariová J 14,15–21 Lk 7,1–10
10. 7. Helena Hamariová J 13,18–33 J 16,5–15
17. 7. Miroslav Hamari Ž 22,23–29 Jo 4,4–11
24. 7. Miroslav Hamari Mt 7,15–20 Oz 14,2–9
31. 7. Helena Hamariová Mt 6,25–34 Kz 3,1–14
7. 8. Helena Hamariová 1M 48,1–16 1M 49,1–11
14. 8. (dva křty) Miroslav Hamari 5M 10,12–22 Ko 2,11–12
21. 8. Josef Beneš 1M 2,4–9 Mt 7,13–14
25. 8. br. Humplík z Č. Těšína 1Tm 6,9–14 Mk 10,17–22
4. 9. Miroslav Hamari Iz 38,10–21 Mt 6,25–34
11. 9. (Bzí) Pavel Pokorný Iz 49,8–15 Lk 11,14–28
18. 9. Juliana Rampich-Hamariová Žd 11,8–14 Ž 39,1–13
25. 9. Miroslav Hamari
a Helena Hamariová
Mt 19,16–30 Ž 23
2. 10. s. Palacká z Hodslavic Lk 18,18–23 Lk 18,15–17
9. 10. (Díkůvzdání) Miroslav Hamari Iz 55,8–11 2K 9,6–15
16. 10. br. Waloschek z Ostravy 3M 16,29–34 2K 5,18–21
23. 10. Helena Hamariová Lk 14,7–14 2Sa 9,1–13
30. 10. br. Dospiva z Orlové Mk 4,1–9 Mk 4,35–41
6. 11. (křest) Miroslav Hamari Ez 36,24–38 Sk 1,5
13. 11. Helena Hamariová J 10,22–39 1P 1,3–9
20. 11.

br. Martin Řeháček z Prahy – Strašnic

1Kr 8,22–23.41–43 Ga 1,1–10
27. 11. Miroslav Hamari Mt 21,1–9 Iz 43,1–7
5. 12. Helena Hamariová Iz 9,1–5 J 1,1–5.14
11. 12. syn. sen. Daniel Ženatý Ž 85 Mt 11,2–6
18. 12. Helena Hamariová Lk 1,57–80 J 1,22–23
 24. 12.
(dětská vánoční slavnost)
Miroslav Hamari Mt 1,18–25  
25. 12. Miroslav Hamari Lk 2,1–21 Lk 1,26–38
31. 12. Helena Hamariová

2M 12,17–22,
14,9–15.21–30,
19,1–9

2M 13,20–22
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.