Bohoslužby v roce 2017

Datum Kazatel Čtení Text kázání
1. 1.
(Nový rok)
Miroslav Hamari J 14,1–7 Jz 1,1–9
8. 1. Miroslav Hamari Lk 2,41–52 Iz 61,1–4.9
15. 1. Miroslav Hamari

Ž 78,8–72

Mk 3,7–12

16. 1.
(pohřeb Ing. Čeňka Nenáhla)
Miroslav Hamari 1K 15 Zj 21
22. 1. Helena Hamariová Mt 18,1–5;
19,13–15
Ž 131
29. 1. Miroslav Hamari 1M 17,1–13 Ž 119,25–32
5. 2. Helena Hamariová Jr 9,22–23;
Ř 9,22–26
Mt 20,14–15
12. 2. Miroslav Hamari Fm Mt 8,23–27
19. 2. Helena Hamariová Iz 42,1–9 Mt 18,10–14
26. 2. Miroslav Hamari 2M 16,22–30 1M 2,1–3;
Mk 2,27–28
5. 3. Helena Hamariová J 15,18–21 Ř 5,1–4
12. 3. Miroslav Hamari ? ?
19. 3. br. Dědič – presbyter
z Bystřice nad Perštýnem
a ze sboru ve Veselí
Ž 47 Sk 8,26–40
26. 3. Helena Hamariová Mk 15,20–34 Mk 8,34
2. 4. Miroslav Hamari Sd 7 2K 4,1–10
9. 4. Helena Hamriová ? ?
14. 4.
(Velký pátek)
Miroslav Hamari,
Helena Hamariová,
Josef Beneš
Mt 27,32–44 Iz 53,1–4;
Mt 27,46

16. 4.
(Hod Boží velikonoční)

? ? ?

17. 4.
(Pondělí Velikonoční)

? ? ?
23. 4. ? ? ?
30. 4. ? ? ?
7. 5. ? ? ?
21. 5. Miroslav Hamari 2Kr 2,5–25 Lk 24, 50–53
28. 5. Helena Hamariová Iz 57,15–19 Ef 3,14–21
4. 6. Miroslav Hamari Sk 2,1–13 Gn 11,1–9;
Za 4,4–6
11. 6. Miroslav Hamari Lk 11,5–13 J 16,23–33
18. 6. Helena Hamariová Lk 16,19–31 1J 4,16–21

25. 6.
(návštěva pěveckého sboru z Ingolstadtu)

Juliana Rampich Hamariová Zj 21,6–7 J 4,1–24
2. 7. Miroslav Hamari Lk 13,22–30 Lk 13,10–17
9. 7. ? ? ?
16. 7. Josef Beneš

J 14,5–12

Ž 1
23. 7. ? ? ?
30. 7. Miroslav Hamari Mk 12,28–34 5M 6,1–9
6. 8. Miroslav Hamari J 2,1–11

Mt 4,1–11

13. 8. Helena Hamariová 1Kr 19,61n Lk 9,57–62
20. 8. Helena Hamariová 2K 1,12–2,4 2K 1,19n
27. 8. Miroslav Hamari Mt 9,9–13 1M 22,1–18
3. 9. ? ? ?
10. 9. Helena Hamariová Mt 14,22–31 2Kr 19,14–16
17. 9. (Bzí – v kostele) Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE,
Miroslav Hamari
Mt 25,31–46 J 14,1–12
24. 9. Helena Hamariová Mt 5,43–45 2Kr 6,8–23
1. 10. Helena Hamariová Sk 9,36–43 Sk 9,38
8. 10. Miroslav Hamari

Kaz 3,1–5

Jk 5,1–8

15. 10. Helena Hamariová

Sk 17,14–34

Sk 17,18
22. 10. br. Matěj Chán z Prahy 1M 7,19–24 Mt 25,1–13
29. 10. ? ? ?
5. 11. Helena Hamariová Sk 16, 9–25 Mk 16,15n
12. 11. Miroslav Hamari Sd 4 Sd 5,1–3
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.