Bohoslužby v roce 2022

Datum Poznámka Kazatel Čtení Text kázání
2. 1. Druhá neděle po Vánocích Miroslav Hamari 2M 16,1–21 Mt 6,25–34
9. 1. První neděle po Zjevení Páně Juliana Hamariová Jb 7,1–8 Lk 17,11–19
16. 1. Druhá neděle po Zjevení Páně Helena Hamariová Ezd 11,1–11 Lk 13,1–9
23. 1. Třetí neděle po Zjevení Páně Miroslav Hamari J 10,1–18 J 10, 27–28
30. 1. Čtvrtá neděle po Zjevení Páně Helena Hamariová Sk 16,16–34 Lk 16,25–37
6. 2. Poslední neděle po Zjevení Páně Miroslav Hamari Mt 13,1–9 Mt 13,24–30.36–43
13. 2. Třetí neděle před dobou postní Juliana Hamariová 2M 22,24–26 Mt 5,38–48
20. 2. Druhá neděle před dobou postní Helena Hamariová Lk 8,4–8 Ez 2,1–10
27. 2. První neděle před dobou postní Helena Hamariová Lk 18,31–34 Iz 58,1–9
6. 3. První neděle postní Miroslav Hamari 1J 2,28–3,7 1J 3,8
13. 3. Druhá neděle postní Juliana Hamariová Mk 15,20–32 1S 17,1–47
20. 3. Květná neděle Miroslav Hamari Ez 34,11–24 Mt 25,31–46
27. 3. Čtvrtá neděle postní,
výroční sborové shromáždění
Josef Beneš Mt 13,1–23 Kz 7,8–14
3. 4. Pátá neděle postní Helena Hamariová Jr 20,7–11 Lk 9,57–62
10. 4. Květná neděle Juliana Hamariová Lk 17,28–37 Lk 15,11–32
15. 4. Velký pátek,
Večeře Páně
Miroslav Hamari J 19,14–30 J 3,17
17. 4. Boží Hod velikonoční,
Večeře Páně
Helena Hamariová 1K 15,15–18 J 20,11–18
24. 4. První neděle po Velikonocích Miroslav Hamari Lk 4,14–44 Lk 24,36–43
1. 5. Druhá neděle po Velikonocích Helena Hamariová 1Pt 2,21–25 J 10,11–21
8. 5. Třetí neděle po Velikonocích Juliana Hamariová Lk 24,1–21 Sk 20,1–12
15. 5. Čtvrtá neděle po Velikonocích,
rodinná neděle
Miroslav Hamari Mt 21,15–17 Mt 19,13–15
22. 5. Pátá neděle po Velikonocích Helena Hamariová Mt 6,5–15 J 16,23–33
29. 5. Šestá neděle po Velikonocích,
vizitace synodního seniora
Pavla Pokorného
a synodního kurátora
Jiřího Schneidera
Helena Hamariová Ef 3,14–21 J 7,37–39
5. 6. Neděle svatodušní, VP Helena Hamariová Sk 2,1–21 J 14,15–27
12. 6. Neděle svaté Trojice Juliana Hamariová 1K 15,1–8 Mt 8,21–27
19. 6. První neděle po Trojici Josef Beneš,
čtené bohoslužby
s kázáním
br. f. Pavla Kašpara
Iz 58,1 12 Lk 18,9 14
26. 6. Druhá neděle po Trojici Miroslav Hamari Ž 36,6–10 Iz 55,1–3
3. 7. Třetí neděle po Trojici Miroslav Hamari Mk4,1–9 Lk 13,22–24
10. 7. Čtvrtá neděle po Trojici Juliana Hamariová Mt 1–17 Rt 1,1–6
17. 7. Pátá neděle po Trojici Helena Hamariová Mt 9,35–10,10 J 1,43–51
24. 7. Šestá neděle po Trojici Miroslav Hamari 1M 11 Jr 18,1–12
31. 7. Sedmá neděle po Trojici Miroslav Hamari Ef 2,4–10 Ef 2,8–9a
7. 8. Osmá neděle po Trojici Helena Hamariová Mk 12,41–4 J 9,1–8
14. 8. Devátá neděle po Trojici Helena Hamariová Jr 1,4–10 Mt 25,14–30
21. 8. Desátá neděle po Trojici Miroslav Hamari Mt 5,1–12 Ž 66,5
28. 8. Jedenáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari Mt 10,1–10 Mt 6,10
4. 9. Dvanáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari Iz 4,1–5,7 Iz 5,27
11. 9. Třináctá neděle po Trojici,
Bzí (v kostele)
Daniel Freitinger 1Kr 19,19–21 Lk 9,57–62
18. 9. Čtrnáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari Zj 1,9–18 Ř 6,3–11
25. 9. Patnáctá neděle po Trojici Helena Hamariová Gn 26, 1–3.12–22 Mk 4,1–9
2. 10. Šestnáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari Lk 14,7–15 Lk 14,15–24
9. 10. Sedmnáctá neděle po Trojici Juliana Hamariová Iz 58,7–11 Sk 2,41–47
16. 10. Osmnáctá neděle po Trojici Helena Hamariová Ž 143,1–10 Mt 15,21–28
23. 10. Devatenáctá neděle po Trojici Helena Hamariová Mk 14,3–9 J 6,1–20
30. 10. Dvacátá neděle po Trojici Helena Hamariová Mt 7,24 Ž 125
6. 11. Druhá neděle před poslední nedělí v církevním roce Miroslav Hamari J 5,24–28 Lk 7,11–17
13. 11. Předposlední neděle v církevním roce Helena Hamariová J 2,1–11 J 2,11
20. 11. Poslední neděle v církevním roce Miroslav Hamari Mt 8,1–13 Ex 3,1–14
27. 11. První neděle adventní Miroslav Hamari Za 9,9–12 Mt 21,1–9
4. 12. Druhá neděle adventní Daniel Freitinger Iz 35 Lk 1,1–66
11. 12. Třetí neděle adventní Helena Hamariová Ř 13,11–14 Gn 35,1–12
18. 12. Čtvrtá neděle adventní Miroslav Hamari Iz 40,9–11 Mt 5,14–16
24. 12. Dětská vánoční slavnost Miroslav Hamari   Píseň č. 246
25. 12. Boží Hod vánoční Miroslav Hamari Mt 1,18–25 Iz 8,1–23
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.