Kurátoři

Doposud zpracované sborové archivní materiály podávají pouze skromné svědectví o představitelích našeho společenství z období před vznikem samostatného sboru. V roce 1910 stál v čele správního orgánu plzeňské kazatelské stanice bratr A. Seidl, v dokumentech z období filiálního sboru se setkáváme se jménem bratra R. Feuricha. Prvním kurátorem samostatného „Východního sboru ČCE“ v Plzni byl v letech 1922-1929 bratr Karel Anderle, profesor historie na II. české státní reálce. V období příprav stavby kostela i její realizace byl kurátorem bratr Gustav Kugler (1930-1939). Nesnadný úkol stát v čele sboru v letech válečných na sebe vzal bratr Vlastimil Soukup (1940-1947). Ani léta padesátá nebyla pro sbor a církev nikterak jednoduchá. Bratr kurátor Karel Křepelka (1947-1957) zakusil hořkost perzekuce totalitního režimu. Řada dokumentů svědčí o jeho hluboké zakotvenosti v Písmu, jež jemu osobně i celému sboru pomáhala nést tíži doby. V letech 1957-1969 byl kurátorem sboru bratr Jaroslav Jerie, docent Lékařské fakulty v Plzni. Také on zakoušel zejména
v profesní rovině nesmiřitelný postoj režimu k oddaným Kristovým služebníkům v této zemi. Doposud nejdéle stál v čele sboru bratr Jaromír Luňák (1969-1996). Záběr jeho služby ve sboru i v seniorátě byl velmi široký. Působil jako laický kazatel, zároveň byl hluboce zasvěcen do otázek ekonomických i do problematiky péče o církevní stavby. V době, kdy již měla česká společnost za sebou kus cesty ve svobodných poměrech obnovené demokracie, byl zvolen kurátorem sboru bratr Josef Beneš (v roce 1996). Až do dnešních dnů nese spolu s celým staršovstvem nelehký úkol Písmu věrné profilace evangelického společenství v dynamických proměnách současného světa.

Karel Anderle19221929
Gustav Kugler19301939
Vlastimil Soukup19401947
Karel Křepelka19471957
Jaroslav Jerie19571969
Jaromír Luňák19691996
Josef Beneš1996 

  Jan Esterle

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.