Kostel Korandova sboru

Manželé Lydie a Michael Šloufovi nám poskytli svou prezentaci o kostele Korandova sboru a o jeho stavební historii. Tuto prezentaci zde uvádíme v nezkrácené podobě.

Literatura:

Pavel Domanický, Petr Domanický: Jaroslav Fišer - Deset let práce na Plzeňsku, Pěší zóna č. 4, Kulturní sdružení ARS, Plzeň 1999
Korandův sbor 1936 - 2006, almanach k 70 letům otevření kostela, Korandův sbor, farní sbor ČCE v Plzni, 2006
Jakub Šlouf: Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918–1938, Nardi aristae, sborník k 70. narozeninám Ivana Martinovského, Archiv města Plzně, 2007
Internetové stránky kostela Panny Marie (Vor Frue Kirke), Kobenhavn, http://www.domkirken.dk/

Fotografie:

Spisovna Korandova sboru ČCE v Plzni, Pavel Falátek, Michael Šlouf

Architektonické návrhy a plány:

Spisovna Korandova sboru ČCE v Plzni

Prezentaci je možno stáhnout zde  pdf (4782 kB).

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.