Rok 2000

  • V tomto roce opustil náš svět po dlouhodobé těžké nemoci bratr farář Pavel Freitinger, který působil v našem sboru od roku 1992. S jeho příchodem si sbor zřetelně oddechl od období, kdy ani jedno farářské místo nebylo obsazeno. Bratr farář Freitinger byl zaměřen na křesťanskou službu druhým. Věnoval se duchovní péči v borské věznici.
    Jeho oddanost evangeliu může dosvědčit i autor tohoto článku. V roce 1992 bylo založeno Arciděkanstvím plzeňským Církevní gymnázium, které se chtělo profilovat jako ekumenicky otevřená škola. Bratr farář se neváhal ujmout nás, pouhých dvou evangelických studentů této školy, Pavla Řezníčka a Martiny Pumrové, a nemrzelo ho zajistit nám výuku evangelické náboženské výchovy, jejíž hodiny se konaly od 7.00. Určitě není náhodou, že jsme se my dva absolventi této výuky později rozhodli pro studium evangelické theologie.
    Bratr farář Freitinger nezanechal své služby v našem sboru ani poté, co se u něj projevila vážná tělesná choroba. Naopak uspořádal setkávání podobně postižených a poskytoval jim duchovní doprovod a oporu. Buď Bohu dík za takovéto svědky víry.

Pavel Freitinger

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.