Rok 2017

Rok 2017

 • V úterý 10. ledna zemřel v 91 letech dlouholetý člen našeho sboru, Ing. Čeněk Nenáhlo. Poslední rozloučení s naším milým zesnulým bratrem se konalo v pondělí 16. ledna v 11 hodin v Korandově sboru. Děkujeme Pánu za jeho život.
 • Ve středu 8. února ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Br. Jakub Hamari nám vyprávěl o Japonsku.
 • Ve středu 22. února ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Manželé Ludmila a Svatopluk Zachariášovi si připravili referát na téma „Dějiny tramvajové dopravy u nás, v Plzni a ve světě“.
 • Ve středu 8. března ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Br. Ladislav Chvojka nám vyprávěl o krásných hlasech.
 • V sobotu 18. března 2017 od 10.00 se konala presbyterní konference na téma „Církev a finance“. Naším hostem byl bratr Miroslav Maňák ze synodní rady.
 • 19. března od 9.30 se v našem sboru konala rodinná neděle.
 • Ve středu 22. března ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Br. Jaroslav Řezníček nám vyprávěl ságu dvou emigrantů v Brazílii s. Libuše Svobodová nám vyprávěla o svém pobytu v Brazílii.
 • V neděli 2. dubna od 9.30 se v našem sboru konalo výroční sborové shromáždění.
 • Na Velký pátek, 14. dubna 2017, od 14h se v našem sboru konaly bohoslužby přenášené Českou televizí, programem ČT2. Režii měl J. Rásocha. Kázáním posloužil br. f. Miroslav Hamari, liturgickou službou s. f. Helena Hamariová, sólovým zpěvem s. Magdalena Mestlová, na trubku hrál br. Martin Smutný a na varhany doprovázel br. Ladislav Chvojka. Záznam přímého přenosu je možno zhlédnout na stránkách České televize.
 • Ve středu 26. dubna ve 14.30 se sešel Klub seniorů. Manželé Vitoňovi nám přednesli svůj program na téma „Francie z Paříže k Atlantiku“.
 • Ve středu 10. května ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Br. Ladislav Chvojka nám vyprávěl o evangelících ze Železných hor.
 • Ve středu 24. května ve 14.30 se sešel Klub seniorů. S. Marta Vostrá nám vyprávěla o svém pobytu v Izraeli o Velikonocích 2017.
 • V pátek 9. června od 18h se i u nás v Korandově sboru konala Noc kostelů. Pravidelný program začal v 19h.
 • V neděli 25. června při pravidelných bohoslužbách od 9.30 nás navštívili sestry a bratři z německého Ingolstadtu a zazpívali nám. Objížděli na autobusovém zájezdu Českou republiku a u nás se zastavili na bohoslužby.
  Kázáním posloužila sestra farářka Juliana Hamariová.
 • Od září 2017 probíhala ve sborových prostorách Korandova sboru ve 2. patře výstava ilustrací, fotografií, obrazů, praporů a dalšího výtvarného díla Marty Vostré.
  Autorka o sobě napsala:
  Narodila jsem se 17. 5. 1961 v Plzni a s rodiči chodila do zdejšího Korandova sboru. V osmdesátých letech během studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze jsem prožila obnovu své víry.
  V roce 1983 jsem se vdala a poté vychovala 6 dětí. Po krachu manželství jsem prožila silně Boží pomoc a blízkost, ze které pak vychází všechna moje současná tvorba – vždyť On, Ježíš, zvítězil, dal nám nový život a zachránil před peklem současným i věčným.
  V roce 2012 jsem dokončila Vyšší grafickou školu v Jihlavě absolventskou prací o klasické animaci.
  Věnuji se stále tvorbě. Vyrábím prapory ke chvále, jejichž ukázky zde vidíte, natáčím animované klipy, autorské nebo s účastníky různých kurzů, maluji obrazy, ilustruji, fotím.
  Mojí touhou je používat dary, které Bůh do mne vložil, a tak mu vzdát chválu.
  MARTA VOSTRÁ
 • Byli jsme pozváni na 3. září 2017 do Černošína, kde se pořádala oslava 70. výročí založení evangelického sboru.
 • V neděli 17. září 2017 v 11 hodin. se konala Slavnost pod širým nebem u příležitosti 598. výročí shromáždění husitského lidu na hoře Bzí, které vedl Václav Koranda starší a kde byl vyhlášen manifest známý později jako Čtyři artikuly pražské.
  Naším hostem byl Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE.
  S ním proběhla v sobotu 16. září 2017 v 19 hodin přednáška s diskusí na téma Co Diakonie ČCE ctí a neopouští.
 • Ve středu 11. října ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. S. Milena Nyklesová nám vyprávěla o oslavách 500 let reformace v Ratiboři.
 • V neděli 22. 10. po bohoslužbách se ve sborových prostorách ve 2. patře konala přednáška o Kuvajtu.
  Mgr. Veronika Nováková vyprávěla o svém pobytu v této zemi. Dozvěděli jsme se mnohé o arabském světě, jeho myšlení, životě a zvycích. Viděli jsme také spoustu zajímavých fotografií.
 • Ve středu 25. října ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů s programem br. Ladislava Chvojky na téma „To byl Jaroslav Ježek“.
 • Ve středu 15. listopadu ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Manželé Ludmila a Svatopluk Zachariášovi si pro nás připravili referát na téma „Zvířecí symboly ve znacích a v Bibli“.
 • Ve středu 29. listopadu ve 14.30 se sešel Klubu seniorů. Štěpán Pastula nám vyprávěl o svém pobytu v Ugandě.
 • Ve středu 13. prosince ve 14.30 se konalo adventní setkání Klubu seniorů.
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.