Rok 2018

 • 18. února byla první postní neděle a konaly se bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. Zpěvem nás doprovodila Magdalena Mestlová.
 • 25. března, o Květné neděli, v 9.30 se konalo výroční sborové shromáždění s volbou s. f. Heleny Hamariové.
 • 29. března, na Zelený čtvrtek, v 9.30 se konalo odpolední shromáždění se čtením pašijního příběhu.
 • 30. března, na Velký pátek, v 9.30 se konaly sváteční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. Kázáním posloužila s. f. Helena Hamariová.
 • 1. dubna, na Hod Boží velikonoční, v 9.30 se konaly sváteční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. Kázáním posloužil br. f. Miroslav Hamari.
 • 2. dubna, na Pondělí velikonoční, v 9.30 se konaly sváteční bohoslužby. Kázáním posloužil br. f. Miroslav Hamari.
 • Na 14. dubna, 10 h, jsme byli pozváni do Nového Sedla na presbyterní konferenci na téma „100 let ČCE – důvod k oslavě nebo důvod k zamyšlení?“. Diskutovalo se o problémech, kterým naše církev v současnosti čelí. Viz leták.
 • V pátek 25. května se náš sbor připojil k pravidelné Noci kostelů. Program začal v 19h a skončil ve 23.30.
 • Od čtvrtka 31. května do neděle 3. června se v Litomyšli konalo čtvrté zasedání XXXIV. (34.) synodu Českobratrské církve evangelické.
  Synod je sjezd poslanců z celé církve, tzv. synodálů, který demokraticky rozhoduje o důležitých otázkách týkajících se vnitřního i vnějšího života Českobratrské církve evangelické a jejího dalšího směřování. Z hlediska církevního práva se jedná o shromáždění tzv. povšechného sboru, který zahrnuje celou církev. Jeho rozhodnutí jsou také pro celou církev závazná.
 • Ve čtvrtek 7. června 2018 v 17.00 byla zahájena výstava členky našeho sboru, Lydie Šloufové, v letním refektáři Muzea církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11, Plzeň. Výstava s názvem „Biblické motivy v textilní tvorbě“ byla otevřena od 8. června do 12. srpna.
 • V sobotu 8. září 2018 od 19.00 nám náš host, Luděk Korpa, farář Farního sboru ČCE Plzeň – západní sbor, prezentoval svou přednášku na téma „Dvě století trvající příběh aneb evangelíci na Plzeňsku“
 • V neděli 9. září 2018 se konala slavnost k 599. výročí shromáždění husitského lidu vedeného Václavem Korandou starším na hoře Bzí. Autobus na Bzí odjížděl v 9.30. V 11.00h se konaly bohoslužby u památníku na hoře Bzí. Kázáním na biblický verš z epištoly Židům, kapitoly třinácté, verše sedmého „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!“ posloužil br. f. Luděk Korpa. Byla vysluhována sv. Večeře Páně. Po bohoslužbách následoval společný oběd. Kdo neodjel na horu Bzí, mohl se účastnit společných bohoslužeb obou plzeňských sborů ČCE v kostele Západního sboru od 9 hodin. Viz fotoalbum.
 • Od pondělí 27. do středy 29. srpna se v kanceláři malovalo. Ta byla proto uzavřena.
 • Bohoslužby v neděli 16. září byly křestní. Byla pokřtěna dospělá žena. Děkujeme Pánu Bohu za tuto novou členku našeho sboru a vyprošujeme od Pána požehnání pro její cestu životem s ním.
 • V úterý 30. října zemřel ve věku 76 let bratr farář Ladislav Szabó, kazatel naší církve a člen našeho sboru.
  Rozloučili jsme se s ním 3. listopadu v 10 hodin. Společně s námi na něj vděčně vzpomínají jeho farníci ve Kdyni, v Dolní Bělé, v Krucemburku a v plzeňském západním sboru. Děkujeme Pánu za jeho život a službu.
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.