Rok 2019

 • Od neděle 6. ledna do soboty 12. ledna se v Plzni konala setkání Aliančního modlitebního týdne. Setkání jsou ekumenická a účasnit se a přidat se se svou modlitbou může každý.

 • Ve čtvrtek 24. ledna 2019 v 18.00 v kostele Nanabevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici č. 11 se konala ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů,

  Mottem Týdne modliteb za jednotu křesťanů byla slova Písma „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).

  Viz plakátek ve formátu PDF.

  Pozn.: Plakátek zval též na Alianční týden modliteb.

 • Bohoslužby v neděli 13. ledna 2019 byly křestní. Byly pokřtěny dvě děti – bratři a dvojčata. Děkujeme Pánu za tyto nové členy a vyprošujeme požehnání pro jejich cestu životem s ním.

 • Dostali jsme dopis z Rokycan s tímto zněním:

  Milí přátelé,

   

  chystáme v Rokycanech čtyři besedy o Skotsku z různých pohledů. Zahajuje pan David Sinclair, který je původem Skot, ale rozhodl se nějaký čas žít v Čechách. Pozvali jsme ho, aby nám řekl něco o Skotsku a jeho historii, jak ho vidí ten, kdo se ve Skotsku narodil. Posílám vám pozvánku na tuto besedu. Budeme rádi, když dorazíte. Budeme rádi, když pozvete své přátele a rozšíříte pozvánku dál.
  Moc Vám děkuji a těším se na setkání,

   

  Ondřej Pellar

  Beseda se konala v sobotu 19. ledna 2019 od 16.00 na faře ČCE v Rokycanech, Jiráskova 481.

  Viz pozvánka ve formátu PDF.

 • Z důvodu zkvalitnění služeb jsme zrušili s platností od února 2019 páteční úřední hodiny kanceláře.

 • V pátek 2. února 2019 od 15 do 19 hodin se v Praze v aule Pedagogické fakulty UK uskutečnila konference věnovaná stejnojmennému dokumentu „Reformanda 2030: Strategický plán Českobratrské církve evangelické. Za náš sbor se zúčastnil bratr farář Miroslav Hamari a bratr kurátor Josef Beneš. Konferenci bylo možno sledovat v přímém přenosu na stránkách www.e-cirkev.cz.

 • Ve čtvrtek 7. února 2019 od 9.30 do 11h se ve sborových prostorách ve druhém patře konala schůzka Rodičovského klubu.

 • Ve středu 27. února 2019 od 14.30 do 15.30 se ve sborových prostorách ve druhém patře sborového domu konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Ladislav Chvojka nás již podruhé provázel světem opery.

 • 17. března 2019 od 9.30 jsme slavili rodinnou neděli se společným obědem.

 • V neděli 31. března 2019 v 9.30 v našem sboru proběhlo výroční sborové shromáždění. Zde byly předneseny zprávy ze života sboru a hlasovalo se o nejrůznějších záležitostech.

 • Ve středu 13. března 2019 ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr kurátor Josef Beneš nám vyprávěl o svých návštěvách Irska.

 • Ve středu 27. března 2019 ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Ladislav Chvojka nám vyprávěl o své cestě do Slovinska.

 • Ve středu 10. dubna 2019 ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Ladislav Chvojka nám podruhé vyprávěl o své cestě do Slovinska.

 • V sobotu 13. dubna 2019 od 9.30 se v kazatelské stanici Nové Sedlo konala presbyterní konference „Hodnocení centrálních strategických úvah z pohledu seniorátu“. Viz pozvánka.

 • Na Velký pátek 19. dubna 2019 přenášela Česká televize evangelické bohoslužby ze sboru v Nymburce. Kázal bratr synodní senior Daniel Ženatý. Viz záznam přenosu.

 • Ve středu 24. dubna 2019 ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Paní Kořenková nám vyprávěla o rodině Škodů.

 • Od 7. do 31. 5. 2019 v našem sboru proběhla výstava knižní edice manamana Ivany Pecháčkové, která představuje převyprávěné biblické příběhy ve 22 knížkách ilustrovaných nejmladší generací výtvarníků. Slavnostní zahájení s autorkou se uskutečnilo v úterý 14. 5. 2019 v 17.00. Viz fotogalerie.

 • Ve středu 22. května 2019 ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Michal Šlouf nám vyprávěl o cestě na Podkarpatskou Ukrajinu.

 • V našem kostele se konal ve čtvrtek 13. června 2019 od 19 hodin koncert pěvců z německých Becinek (Betzingen) a pozounového souboru Württemberské filharmonie Reutlingen pod vedením Martina Künstnera. Zazněla romantická a pozdně klasicistní hudba Antona Brucknera, Ludwiga van Beethovena, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Josefa Rheinbergera a dalších autorů.

  Výkon pěvců i trubačů bral dech a působil impozantně. Do programu bylo zařazeno překvapení, světová premiéra skladby pro pozouny Erinnerung an ein altes Erbe (Vzpomínka na staré dědictví) na motivy hudebního přínosu katedrály Notre-Dame v Paříži, která nedávno vyhořela. V katedále působila tzv. Notredamská škola církevního vícehlasu (polyfonie), která tvořila první období artu antiquy. Autorem skladby je Gerhard Kaufmann (*1944 v Rojtlinkách), současný německý skladatel, který účinkoval na koncertě i jako pěvec.

  Vstupné bylo dobrovolné.

  Účinkující

  • Betzinger Sängerschaft
  • Pozounový soubor Württemberské filharmonie Reutlingen
   • Jürgen Jubl
   • Christof Schmidt
   • Stefan Riethmüller
   • Fabian Beck
   pod vedením Martina Künstnera

  Program

  Anton Bruckner Offertorium F dur
  1824–1896 čtyřhlasý sbor s třemi pozouny
    Equale Nr. 1
    pro tři pozouny
    Equale Nr. 2
    pro tři pozouny
    Christus factus est
    čtyřhlasý sbor a cappella
  Ludwig van Beethoven Equale Nr. 1
  1770–1827 pro čtyři pozouny
  Anton Bruckner Os justi
    čtyř- až osmihlasý sbor a cappella
  Ludwig van Beethoven Equale Nr. 2
    pro čtyři pozouny
  Anton Bruckner Locus iste
    čtyřhlasý sbor a cappella
  Ludwig van Beethoven Equale Nr. 3
    pro čtyři pozouny
  Anton Bruckner Vexilla regis
    čtyřhlasý sbor a cappella
  Felix Mendelssohn-Bartholdy Richte mich, Gott, op. 78 Nr. 2
  1809–1847 osmihlasý sbor a cappella
  Enrique Crespo Bruckner
  1941 pro čtyři pozouny
  Gerhard Kaufmann Erinnerung an ein altes Erbe (Vzpomínka na staré dědictví)
  1944 pro čtyři pozouny
  Felix Mendelssohn-Bartholdy K večernímu požehnání
    čtyřhlasý sbor a cappella
  Josef Rheinberger Večerní píseň
  1839–1901 čtyřhlasý sbor a cappella

  Viz plakát, programfotoalbum.

 • V pátek 12. 7. 2019 ve věku 97 let zesnul náš bratr v Kristu, ing. Hanuš Salz.
  Poslední rozloučení s ním se konalo v úterý 16. 7. 2019 v 11h dopoledne v Korandově sboru.
 • Byli jsme pozváni na výstavu tapiserií Lydie Šloufové, členky našeho sboru, ve výstavním sále konventu chotěšovského kláštera s názvem Biblické motivy v textilní tvorbě, kterou pořádal Spolek Klášter Chotěšov.

  Výstava byla otevřena od 19. 7. do 29. 9. 2019 každou neděli ve 14 a 16 hodin. Dále při těchto příležitostech:

  • „Večer pro klášter“ v sobotu 3. 8. od 14 do 24 h.
  • a „Slavnosti baroka“ v sobotu 14. 9. od 14 do 18 h.
 • V sobotu 14. září 2019 v 11 hodin se konala jubilejní slavnost k 600. výročí shromáždění husitského lidu na hoře Bzí, které vedl Václav Koranda starší. Kázáním posloužil synodní senior, bratr Daniel Ženatý. Byla vysluhována sv. Večeře Páně.

  Po bohoslužbách následoval společný oběd.

  Ve 13h nás Jiří Motyčka seznámil s projektem „Bojovníci Boží – 600 let“ a byla odhalena pamětní deska k 600. výročí shromáždění.

  Viz plakát ve formátu PDFfotoalbum.

 • Ve středu 9. října se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Ladislav Chvojka nám vyprávěl o svém pobytu v Piešťanech.

 • Naše varhany byly v minulosti pravidelně udržovány. Proběhly nutné úpravy, jako osazení novým ventilátorem, podložení čerpacího klínového měchu, odstranění šlapadla a další. Podstatné technologické prvky však svou životnost pomalu končily, a tak dospělo společenství Korandova sboru k rozhodnutí věnovat nemalé prostředky i úsilí k navrácení svých varhan do stavu, který bude reprezentativní nejen pro členy sboru a přátele varhan, ale i pro širokou veřejnost, a ve dvou letech provedlo jejich kompletní restaurování.

  Celkový rozsah prací je popsán v restaurátorském záměru (viz příloha celkový restaurátorský záměr). Práce byly prováděny za výrazné pomoci Plzeňského kraje
  celkovým nákladem včetně DPH ve výši 3.539.700,– Kč,
  z toho dotace Plzeňského kraje činila 1.050.000,– Kč – děkujeme!

  Stručný přehled prací

  V roce 2017

  • dílčí demontáž varhan – květen 2017
  • převoz nástroje do varhanářské dílny
  • nákup nového vzduchového čerpadla a příslušenství
  • restaurování pedálové vzdušnice
  • výroba olověných trubiček
  • restaurování dřevěných píšťal pedálu

  V roce 2018

  • dílčí demontáž varhan
  • restaurování kovových píšťal varhan
  • restaurování měchu varhan

  V roce 2019

  • restaurování vzdušnice I. manuálu
  • restaurování vzdušnice II. manuálu
  • restaurování traktury
  • varhanní skříň – retuše povrchové úpravy
  • restaurování hracího stolu
  • montáž varhan v Korandově sboru
  • intonace a ladění – květen 2019
 • V neděli 20. října 2019 od 17h se v našem sboru uskutečnil slavnostní koncert k ukončení projektu restaurování varhan. Autor restaurátorského záměru, prof. Jan Doležel, nám zahrál pestré spektrum skladeb, aby demonstroval jedinečnou zvukovou výbavu našeho nástroje. Naše varhany v jeho podání zněly jednou hravě, jednou majestátně a jindy zas neuvěřitelně jemně. Ze zvukového fondu stojí za zmínku např. rejstřík Klarinet. Jeho píšťaly mají tvar dvou přivrácených a spojených půlkulatých soudků a velmi obtížně se ladí. Tato námaha však byla odměněna velmi zvláštním, unikátním, zastřeným zvukem. Jan Doležel nám jej předvedl na Fuze na téma „B-A-C-H“ od Roberta Schumanna (1810–1856).

  Viz nahrávka v dokumentární kvalitě.

 • V neděli 20. října 2019, kdy se v našem kostele konal slavnostní koncert u příležitosti dokončení restaurování varhan, vyšel na internetovém portálu iDnes článek Jana Vitingera o dějinách a opravě našich varhan.

 • Ve středu 23. října od 14.30 se uskutečnila schůzka Klubu seniorů. Sestra Lydie Šloufová nám vyprávěla o starokřesťanských mozaikách v Ravenně.

 • Byli jsme pozváni Západním sborem na výstavu tapiserií členky našeho sboru Lydie Šloufové

  Biblické motivy v textilní tvorbě.

  Vernisáž se konala 3. 11. v 17 hodin.

  Výstava trvala do 15. 12. 2019.

  Viz pozvánka.

 • Katedra hudební výchovy a kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity pořádala v pondělí 4. listopadu 2019 v 19:00

  slavnostní koncert k 30. výročí „Sametové revoluce“.

  V Korandově sboru (Anglické nábřeží 13, Plzeň) vystoupila mezzosopranistka Lucie Hilscherová, varhanice Linda Sítková, trumpetista Jiří Bachtík a také Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor se sbormistryní Romanou Feiferlíkovou. Zazněly duchovní skladby výhradně českých autorů a kromě skladeb A. Dvořáka, P. Ebena, P. Fialy, F. Musila a J. Kličky se mohli posluchači těšit na premiéru Te Deum současného skladatele Jana Bernátka, který přijal pozvání a prvního provedení své skladby se osobně zúčastnil.

  Koncert se konal za laskavé podpory města Plzně a Farního sboru českobratrské církve evangelické – Korandova sboru v Plzni.

  Vstupné bylo dobrovolné.

  Program:

  Josef Klička: Fantasie na symfonickou báseň Vyšehrad

  Antonín Dvořák: Mše D-dur „Lužanská“ – Kyrie

  Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)

  František Musil: Sonáta solemnis pro varhany – 1. věta

  Petr Fiala: Bratři ze Soluně pro mezzosoprán a varhany

  Petr Eben: Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany – Zlaté okno

  Jan Bernátek (nar. 1950): Te Deum pro mezzosoprán, trubku, ženský sbor a varhany – PREMIÉRA

  Lucie Hilscherová: „Na tento koncert se obzvlášť těším. Jako absolventka pedagogické fakulty Západočeské univerzity se ráda vracím do Plzně – tentokrát mám možnost vystoupit v zajímavém prostoru Korandova sboru, pyšnícím se čerstvě zrestaurovanými varhanami. Bude to krásná oslava naší desetileté spolupráce s varhanicí Lindou Sítkovou. Navíc, jak lépe připomenout výročí svobody než právě českou duchovní hudbou, která musela v době totalitního režimu mlčet více než tři desetiletí? Jsem nesmírně ráda, že žiji v době, kdy můžeme prezentovat hudbu svého srdce, a to bez ideologických restrikcí – svoboda pro mě v tomto kontextu znamená právě svobodu projevu a svobodu vyznání.“

  Linda Sítková: „Na úvod zazní Fantasie na motivy symf. básně Vyšehrad Josefa Kličky (1855-1937), patřící k jeho nejhranějším varhanním skladbám. Volný přepis Smetanovy symfonické básně zaujme dokonalým využitím technických a zvukových možností královského nástroje, který zde až evokuje symfonický orchestr.

  Po slavnostním Kyrie z Lužanské mše Antonína Dvořáka (1841-1904) zazní výběr z jeho Biblických písní. Tento cyklus patří k nejkrásnějším skladbám písňové literatury vůbec a svým jedinečným zpracováním starozákonních žalmů jen těžko nachází v české i světové duchovní tvorbě konkurenci.

  Následuje první věta Sonaty solemnis varhanního virtuosa Františka Musila (1852-1908), která upoutá kontrapunktickým vedením hlasů a fanfárovitými motivy. Harmonicky i sazbou může připomínat tvorbu F. Mendelssohna Bartholdyho.

  Zlaté okno z cyklu Okna pro trubku a varhany Petra Ebena (1929-2007) nese název Levi, a to podle jednoho z dvanácti Chagallových oken synagogy v Jeruzalémě. Hudebně se v něm snoubí Chagallův ruský původ představený pravoslavným zpěvem, který uvedou varhany, a židovství, které symbolizuje charakteristickými melodiemi trubka. Slavnostní charakter podtrhuje citace melodie Ebenova žalmu Veselte se nebesa, jejíž zpracování vygraduje v impozantní závěr této části i celého cyklu.“

  Lucie Hilscherová: „S oblibou se věnuji interpretaci současné hudby, přičemž česká duchovní tvorba po roce 1945 je tématem mé dizertace v rámci doktorského studia na pedadogické fakultě Univerzity Karlovy. Ze skladeb současných autorů jsem vybrala cyklus dvou písní Bratři ze Soluně Petra Fialy (nar. 1943), výrazné osobnosti českého kulturního života a autora více než 200 skladeb. Cyklus byl zkomponován v roce 2013 k příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Původní basovou verzi premiéroval Richard Novák, v Plzni nyní skadba zazní poprvé ve verzi pro mezzosoprán.

  Je mi ctí, že pro mě a varhanici Lindu Sítkovou vzniká řada nových skladeb. Přímo pro tento koncert napsal své Te Deum pro mezzosoprán, trumpetu, varhany a ženský sbor skladatel, varhaník a pedagog Jan Bernátek (nar. 1950). Díky propojení tradičního kompozičního stylu s moderními kompozičními prostředky jsou jeho kompozice přístupné pro běžné posluchače a zároveň se mu dostává uznání v podobě ocenění na skladatelských soutěžích a festivalech soudobé hudby. Premiérou tohoto díla celý večer vyvrcholí.“

  Mezzosopranistka Lucie Hilscherová patří mezi vyhledávané operní i koncetní pěvkyně. Pochází z Hranic na Moravě. Je laureátkou soutěží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Římě a Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka. Hostuje např. v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Státním divadle v Košicích a v Mannheimském národním divadle (Nationaltheater Mannheim). Spolupracovala s orchestry BBC Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Bach-Collegium Stuttgart, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia nebo Filharmonií Brno a s dirigenty jako Helmuth Rilling, Alexandr Vedernikov, Jan Latham-Koenig, Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, Tomáš Netopil, Petr Vronský, Leoš Svárovský ad. Účinkovala na festivalech Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Grafenegg Musik-Sommer, Pražské jaro, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Smetanova Litomyšl, MHF Petra Dvorského Jaroměřice ad.

  www.hilscherova.cz

  MgA. Linda Sítková, Ph.D. je česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Studovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a AMU u Prof.Jana Hory a Státní vysoké škole pro hudbu (Staatliche Hochschule für Musik) ve Stuttgartu u prof. Jona Laukvika. Je úspěšnou laureátkou mnoha soutěží (např. Mezinárodní varhanní soutěž Opava 2000; Mezinárodní varhanní soutěž J. P. Sweelincka v Gdaňsku 2003; Mezinárodní varhanní soutěž v Mülheimu 2004; Mezinárodní soutěž o Bachovu cenu ve Wiesbadenu 2005; Mezinárodní varhanní soutěž v St. Albans 2009). Pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí. Vystoupila na varhanních festivalech v Chartres (Francie), Birminghamu (Anglie), Edinburghu (Skotsko), Naumburgu, Stuttgartu, Norimberku, Bonnu, Karlsruhe (Německo), Vídni (Rakousko) ad. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem, Bach-Collegiem Praha a dalšími tělesy a sólisty.

  www.lindasitkova.cz

  Zdroj: www.fpe.zcu.cz/khk/

  Viz plakátek.

 • Ve středu 13. listopadu od 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Sestra Marta Stočesová nám vyprávěla o 50. výročí památníku Bible kralické.

 • Ve středu 27. listopadu od 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Sestra Jaroslava Mossóczyová nám vyprávěla o Neratově.

 • V neděli 8. prosince 2019 v 17 hodin se konal Adventní koncert. Vstupné činilo 210 Kč, vstupenky bylo možno zakoupit na stránkách Plzeňské vstupenky.

  V rámci Adventního koncertu zazněla druhou prosincovou neděli v Korandově sboru hudba J. S. Bacha, G. F. Händla, T. Albinoniho, R. Schumanna, M. Regera a B. A. Wiedermanna v podání špičkových tuzemských hudebníků. Místní varhany rozezněl Adam Viktora, který vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Zpěvem jej, žel, nedoplnila sopranistka Gabriela Eibenová, která zpívala téměř v celé Evropě, Izraeli i Japonsku a vytvořila několik titulních rolí v barokních operách. Gabriela Eibenová náhle ochořela a musela své účinkování na koncertě odvolat. Vše završila trubka Jaroslava Halíře, sólotrumpetisty České filharmonie, kde působí od roku 1995, a který se mimo jiné podílel na mnoha nahrávkách a vystupuje s mnohými komorními soubory.

  Adventní koncert

  Účinkující

  Sopranistka Gabriela Eibenová se po absolutoriu na Pražské konzervatoři a účasti na bezpočtu mezinárodních interpretačních seminářů zaměřila především na koncertní činnost a interpretaci staré hudby. Vytvořila několik titulních rolí v barokních operách u nás i v zahraničí: J. Blow – Venus and Adonis, J. M. Leclair – Scylla et Glaucus, C. Monteverdi – Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, H. Purcell – Dido and Aeneas. S varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou založila vokálně-instrumentální soubor Ensemble Inégal, jehož hlavním tématem je propagace hudebního odkazu českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S tímto tělesem intenzivně koncertuje na významných mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, Musica Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music Festival Santander, Lufthansa Music Festival London aj.). Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli i Japonsku. Hostovala např. s Českou Filharmonií, s orchestry Südwestfunk Freiburg, Orquesta Barroca di Sevilla, ve Státní opeře Praha nebo Divadle J. K. Tyla v Plzni. Na svém kontě má více než 30 nahrávek CD.

  Gabriela Eibenová
  Gabriela Eibenová

  Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž natočil 16 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech jako např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg a další. Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany a pořádá každoroční muzikologické kolokvium Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d’Or.

  Adam Viktora
  Adam Viktora, foto Dan Materna

  Jaroslav Halíř se narodil v Děčíně a na trubku začínal ve svých osmi letech pod vedením svého otce. Po ukončení studií na základní umělecké škole zvítězil v soutěži základních uměleckých škol České a Slovenské republiky. V roce 1992 získal 1. cenu na mezinárodní soutěži Concertino Praga. Od roku 1995 působí jako sólotrumpetista České Filharmonie, kde obsáhl symfonický repertoár a také se uvedl jako sólista v četných skladbách. S Českou Filharmonií se podílel také na mnoha nahrávkách CD symfonické hudby především pro japonskou společnost Octavia records. Mezi ně patří díla G. Mahlera, R. Strausse, A. Brucknera, P. I. Čajkovského, A. Dvořáka a dalších. Pro výše jmenovanou společnost nahrál také v roce 2003 sólové CD s repertoárem česko-francouzské hudby 20. století pro trubku a varhany. Všestrannost Jaroslava Halíře se projevuje v jeho orchestrálních aktivitách, sólových vystoupeních na mnoha koncertních pódiích v České republice i v zahraničí. Je jedním z nejžádanějších studiových hráčů a vystupuje s mnohými komorními soubory. Hru na trubku vyučuje na Pražské konzervatoři.

  Jaroslav Halíř
  Jaroslav Halíř

 • V pondělí 16. prosince 2019 od 19.30 se v našem kostele konal koncert k 80. narozeninám Jaroslava Krčka v rámci cyklu Memories – rok 9. Zazněly vánoční koledy Jaroslava Krčka Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

  Účinkovali:

  smíšený pěvecký sbor Česká píseň Plzeň
  soprán – Andrea Frídová
  alt – Jana Piorekcá
  tenor – Tomáš Kořínek
  bas – Jakub Hliněnský
  komorní orchestr
  varhany – Vojtěch Novák
  dirigent – Vojtěch Jouza

  Zdroj: www.ceskapisen.cz.

  Koncert k 80. narozeninám Jaroslava Krčka

 • Ve středu 11. prosince od 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. J. Růžičková nám vyprávěla o Bertě Suttnerové, první české nositelce Nobelovy ceny.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.