Rok 2019

 • Od neděle 6. ledna do soboty 12. ledna se v Plzni konala setkání Aliančního modlitebního týdne. Setkání jsou ekumenická a účasnit se a přidat se se svou modlitbou může každý.
 • Bohoslužby v neděli 13. ledna 2019 byly křestní. Byly pokřtěny dvě děti – bratři a dvojčata. Děkujeme Pánu za tyto nové členy a vyprošujeme požehnání pro jejich cestu životem s ním.
 • Na Velký pátek 19. dubna 2019 přenášela Česká televize evangelické bohoslužby ze sboru v Nymburce. Kázal bratr synodní senior Daniel Ženatý. Záznam přenosu můžete zhlédnout zde.
 • Naše varhany byly v minulosti pravidelně udržovány. Proběhly nutné úpravy, jako osazení novým ventilátorem, podložení čerpacího klínového měchu, odstranění šlapadla a další. Podstatné technologické prvky však svou životnost pomalu končily, a tak dospělo společenství Korandova sboru k rozhodnutí věnovat nemalé prostředky i úsilí k navrácení svých varhan do stavu, který bude reprezentativní nejen pro členy sboru a přátele varhan, ale i pro širokou veřejnost, a ve dvou letech provedlo jejich kompletní restaurování.

  Celkový rozsah prací je popsán v restaurátorském záměru (viz příloha celkový restaurátorský záměr). Práce byly prováděny za výrazné pomoci Plzeňského kraje
  celkovým nákladem včetně DPH ve výši 3.539.700,– Kč,
  z toho dotace Plzeňského kraje činila 1.050.000,– Kč – děkujeme!

  Stručný přehled prací

  V roce 2017

  • dílčí demontáž varhan – květen 2017
  • převoz nástroje do varhanářské dílny
  • nákup nového vzduchového čerpadla a příslušenství
  • restaurování pedálové vzdušnice
  • výroba olověných trubiček
  • restaurování dřevěných píšťal pedálu

  V roce 2018

  • dílčí demontáž varhan
  • restaurování kovových píšťal varhan
  • restaurování měchu varhan

  V roce 2019

  • restaurování vzdušnice I. manuálu
  • restaurování vzdušnice II. manuálu
  • restaurování traktury
  • varhanní skříň – retuše povrchové úpravy
  • restaurování hracího stolu
  • montáž varhan v Korandově sboru
  • intonace a ladění – květen 2019
 • V neděli 20. října 2019 od 17h se v našem sboru uskutečnil slavnostní koncert k ukončení projektu restaurování varhan. Autor restaurátorského záměru, Jan Doležel, nám zahrál pestré spektrum skladeb, aby demonstroval jedinečnou zvukovou výbavu našeho nástroje. Naše varhany v jeho podání zněly jednou hravě, jednou majestátně a jindy zas neuvěřitelně jemně.

  Nahrávku v dokumentární kvalitě si můžete poslechnout zde.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.