Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Korandův evangelický sbor v Plzni je farním sborem Českobratrské církve evangelické. Zapojení do širší obce církve vyjadřuje to, že chceme nést odpovědnost za zvěstování evangelia i odpovědnost za společnost a náš svět spolu s dalšími lidmi v církvi a všemi dobré vůle.

ČCE sdružuje evangelické sbory v celé České republice a organizuje je ve čtrnácti seniorátech. Vznikla v roce 1918 jako konfesijní unie sborů s reformovanou a luterskou tradicí, které byly tolerované v Rakousku-Uhersku v době po Tolerančním patentu. Přiznala se také k vyznáním, která v době po Bílé hoře tolerována nebyla, k Českému a Bratrskému, tedy k tradici české reformace.

Od svého vzniku má významné místo ve společenství křesťanských církvi v Československu a České republice. Vychází z dobrých tradic a snaží se o interpretaci biblické zvěsti, která odpovídá na výzvy života dnešních lidí a současné společnosti.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) má své ústřední sídlo v Husově domě v Jungmannově ulici č. 9, p. př. 466, 111 21 Praha 1.

e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz
stránky: https://www.e-cirkev.cz/
telefon: 224 999 211, 224 999 272
fax: 224 999 219
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.