Hudba v Korandově sboru

Zcela přirozeným a velmi důležitým projevem života křesťanského sboru i jeho jednotlivých členů je hudební vyjádření projevů víry. Stejně, jako v jiných sborech ČCE, zaznívá zpěv a hudba k oslavě Hospodina. Zhudebněné modlitby, vyznání, chvály či přebásnění biblických textů mají své nezastupitelné místo jak v bohoslužbách, kdy se k nim připojuje celý sbor, tak na rovině osobní zbožnosti.

Na prvním místě patří k součástem hudebního projevu života Korandova sboru zpěv při bohoslužbách včetně souvisejících instrumentálních (většinou varhanních) či vokálních (mládež) hudebních vstupů.

V prostorách Korandova sboru se koná celá řada hudebních produkcí a to jak komerčních, tak nonprofitních.

Nezastupitelnou roli v hudebním životě Korandova sboru hrají také varhany, o nichž naleznete základní informace ve stejnojmenné kapitole a v kapitole „Z historie hudebního dění“.

Jan Esterle, upr. Pavel Řezníček

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.