Klub seniorů

Klub seniorů v našem sboru je velmi oblíbenou a početně navštěvovanou aktivitou.

Scházíme se pravidelně každou 2. a 4. středu v měsíci od 14.30 do 16.00 v modlitebně sboru. Klub navštěvují nejen sestry a bratři z obou plzeňských evangelických sborů, ale i lidé z plzeňské ekumény. Je to velice příjemné a milé společenství, ve kterém se sdílíme, hovoříme o různých věcech ze života soukromého i církevního a radujeme se z toho, že ani ve stáří nejsme sami, ale máme prostor pro porozumění a přijetí na půdě Korandova sboru.

Naše setkání je vždy tematicky zaměřeno. Někdo si připraví program a seznámí s tématem sestry a bratry. Při kávě a čaji se zamýšlíme nad nejrůznějšími událostmi v dějinách, nad literárními díly, cestovatelskými zážitky, posloucháme hudbu atd. Program je vytištěn na šest setkání dopředu a je k dispozici v obou sborech. Měli jsme například programy o Tibetu, o historii plzeňského letectví, o organizaci Světového dne modliteb, o mládí J. A. Komenského, o husitství v západních Čechách, o zdravém životním stylu, o psychosociální pomoci… Máme také speciální adventní a velikonoční programy.

Velice aktivně pomáhá s programy sestra J. Mossóczyová a další. Za to jim patří náš velký dík a vděčnost.

Těšíme se, že se naše řady budou dál rozšiřovat. Přiveďte do Klubu své přátele a známé.

Program v období od dubna do května 2024

Klub seniorů

stáhnout PDF pdf (6,13 MiB)

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.