Západočeský seniorát ČCE

senior: f. Miroslav Hamari
náměstek: f. Jan Satke
sen. kurátor: David Braha
náměstek: Jan Polinský
rozloha: 10,306 km2
sborů: 22
kaz. stanic: 24
členů: 4726
stránky: https://zapadocesky-seniorat.evangnet.cz/
informace na Evangnetu: https://www.evangnet.cz/cce/seniorat/zapadocesky
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Západočeský_seniorát
e-mail: zapadocesky-seniorat@evangnet.cz

Mapka Západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické
Mapka: Evangnet

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.