Chvíle ze života našeho sboru zachycené objektivem fotoaparátů zveřejňujeme zde, v naší fotogalerii.

V levém pruhu nabídky (←) si můžete vybrat z různých událostí, které byly fotograficky zdokumentovány.

Fotogalerie

Nebo si vyberte ze seznamu zde:

Diakonické velikonoční bohoslužby 5. 4. 2023 v Korandův sbor Plzeň

Diakonické velikonoční bohoslužby 5. 4. 2023

 

Dětská vánoční slavnost 24. 12. 2022 v Korandův Sbor Plzeň

Dětská vánoční slavnost 24. 12. 2022

 

Diakonické adventní bohoslužby 15. 12. 2022 v Korandův sbor Plzeň

Diakonické adventní bohoslužby 15. 12. 2022

 

 Společné foto 13. 3. 2022 v Korandův sbor Plzeň

Společné foto 13. 3. 2022

 

Dětská vánoční slavnost 24. 12. 2021

 

Diakonické adventní bohoslužby 16. 12. 2021 v Korandův Sbor Plzeň  

Diakonické adventní bohoslužby 16. 12. 2021

 

Prohlídky našeho kostela při oslavách vzniku republiky 28. 10. 2021 v Korandův sbor Plzeň 

Prohlídky našeho kostela při oslavách vzniku republiky 28. 10. 2021

 

 Bzí 2021 v Korandův sbor Plzeň

Bzí 2021

 

Varhanní koncert Ladislava Moravetze 27. 9. 2020 v Korandův sbor Plzeň

Varhanní koncert Ladislava Moravetze 27. 9. 2020

 

Bzí 2020 (13. 9. 2020) v Korandův sbor Plzeň 

Bzí 2020 (13. 9. 2020)

 

Dětská vánoční slavnost 24. 12. 2019 v Korandův sbor Plzeň

Dětská vánoční slavnost 24. 12. 2019

 

Bzí 2019 – 600. výročí (14. 9. 2019) v Korandův sbor Plzeň

Bzí 2019 – 600. výročí (14. 9. 2019)

 

Kolaudace restaurování varhan 13. 9. 2019 v Korandův sbor Plzeň

Kolaudace restaurování varhan 13. 9. 2019

 

Setkání duchovních v kynšperské věznici 13. 6. 2019 v Korandův sbor Plzeň 

Setkání duchovních v kynšperské věznici 13. 6. 2019

 

 Koncert pěvců z Becinek a trubačů z Rojtlinek 13. 6. 2019 v Korandův sbor Plzeň

Koncert pěvců z Becinek a trubačů z Rojtlinek 13. 6. 2019

 

Výstava knižní edice „manamana“ 7.–31. 5. 2019 v Korandův sbor Plzeň

Výstava knižní edice „manamana“ 7.–31. 5. 2019

 

Rodičovský klub 7. 2. 2019 v Korandův sbor Plzeň

Rodičovský klub 7. 2. 2019

 

Archiv

Fotoalbum mládeže z let 1924–28

Fotoalbum mládeže z let 1940–41

Zahájení rodičovského klubu v Kačabě 2010

Tvořivé odpoledne (23. 10. 2010)

Rodinná neděle (7. 11. 2010)

Klub seniorů (10. 11. 2010)

Výlet za smírčími kameny (17. 11. 2010)

Jarka Mossóczyová o službách pro seniory (24. 11. 2010)

Jana Bukovská o putování Izraelem (27. 11. 2010)

Vánoční hra 2010

Vánoční rodičovský klub 2010

Instalace seniora Západočeského seniorátu (16. 1. 2011)

Odpoledne s Fimem (26. 2. 2011)

Jarní sborový výlet (26. 3. 2011)

Květná rodinná neděle (17. 4. 2011)

Rodičovský klub v ZOO (25. 5. 2011)

Noc kostelů 2011

Sborový výlet do Ledců (25. 6. 2011)

Bzí 2011 (11. 9. 2011)

Díkčinění 2011 (22.–23. 10. 2011)

Adventní vyrábění 2011

Druhý výlet za smírčími kameny

Noc kostelů 2012

Bzí 2012

Konfirmace (21. 10. 2012)

Vánoční hra 2012

Návštěva syn. seniora a syn. kurátorky (17. 3. 2013)

Výlet do Potvorova (20. 4. 2013)

Klub seniorů o islámu (22. 5. 2013)

Noc kostelů 2013

Bzí 2013 (8. 9. 2013)

Vánoční hra 2013

Výlet na Konstantinolázeňsko (29. 3. 2014)

Návštěva br. f. Samuele Jana Hejzlara (4. 5. 2014)

Sborová sena na Bzí (22. 6. 2014)

Bzí 2014 (14. 9. 2014)

Vánoční hra 2014

Festival světla (20.–21. 2. 2015)

Bzí 2015 (12. a 13. 9. 2015)

Návštěva z Řezna 10. 10. 2015

Vánoční hra 2015

80. výročí postavení kostela (11. 12. 2016)

Vánoční akademie Církevního gymnázia (16. 12. 2016)

Vánoční hra 2016

Prezentace z bohoslužeb na hoře Bzí

Adventní bohoslužby Diakonie Západ (14. 12. 2017)

Dětská vánoční slavnost 2017

Velikonoční bohoslužby Diakonie Západ 28. 3. 2018

Bzí 2018 (9. 9. 2018)

Návštěva z USA / A Visit from the U. S.

Dětská vánoční slavnost 2018

Oprava střechy kostela

 

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.