Život sboru

Osou a základem života našeho sboru je Boží slovo, které k nám promlouvá při čtení a výkladu Bible. Slyšíme je především při nedělních bohoslužbách, ale také na biblických hodinách a provází nás při všech druzích našich setkání a akcí. Tato rubrika Vás chce s nimi seznámit. Kromě schůzí staršovstva (rady starších) jsou všechna setkání otevřena pro širokou veřejnost. Tímto Vás srdečně zveme mezi nás.

Pravidelná shromáždění

Bohoslužby neděle  9.30 současně bohoslužby pro děti
Rodičovský klub úterý 10.00–12.00 1. a 3. úterý v měsíci
Univerzita 3. věku a CŽV úterý 14.00–18.00 2. úterý v měsíci
Biblická hodina pro dospělé středa 17.00 3. středa v měsíci
Klub seniorů středa 14.30 2. a 4. středu v měsíci
Biblická hodina pro děti čtvrtek 16.30  
Biblická hodina pro mládež pátek 18.00  
Shromáždění na hoře Bzí září   viz článek v rubrice Historie
Noc kostelů květen   viz www.nockostelu.cz

Co chystáme

Dlouhodobý program

Kronika

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.