Život sboru

Osou a základem života našeho sboru je Boží slovo, které k nám promlouvá při čtení a výkladu Bible. Slyšíme je především při nedělních bohoslužbách, ale také na biblických hodinách a provází nás při všech druzích našich setkání a akcí. Tato rubrika Vás chce s nimi seznámit. Kromě schůzí staršovstva (rady starších) jsou všechna setkání otevřena pro širokou veřejnost. Tímto Vás srdečně zveme mezi nás.

Pravidelná shromáždění

Bohoslužby neděle  9.30 současně bohoslužby pro děti;
káva po bohoslužbách se
z hygienických důvodů nekoná
Rodičovský klub úterý 10.00–12.00 1. a 3. úterý v měsíci;
v době pandemie
jsou schůzky pozastaveny
Univerzita 3. věku a CŽV úterý 14.00–18.00 2. úterý v měsíci
Biblická hodina pro dospělé úterý 17.00 3. úterý v měsíci
Klub seniorů středa 14.30 2. a 4. středu v měsíci
Biblická hodina pro děti čtvrtek 16.30  
Biblická hodina pro mládež pátek 18.00  
Shromáždění na hoře Bzí září   viz článek v rubrice Historie
Noc kostelů květen   viz www.nockostelu.cz

Co chystáme

Dlouhodobý program

Kronika

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.