Život sboru

Osou a základem života našeho sboru je Boží slovo, které k nám promlouvá při čtení a výkladu Bible. Slyšíme je především při nedělních bohoslužbách, ale také na biblických hodinách a seminářích a provází nás při všech druzích našich setkání a akcí. Tato rubrika Vás chce s nimi seznámit. Kromě schůzí staršovstva (rady starších) jsou všechna setkání otevřena pro širokou veřejnost. Tímto Vás srdečně zveme mezi nás.

NOUZOVÝ STAV

18. a 25. října bohoslužby v kostele nebudou. Budou připravené zde na webových stránkách sboru.

Prosíme za každého o Boží ochranu.

Domácí bohoslužby v Devatenáctou neděli po Trojici, 18. října 2020

Bratr farář Miroslav Hamari pro nás připravil s laskavou pomocí sestry farářky Juliany R. Hamariové domácí bohoslužby.

  • Obrazový záznam můžete zhlédnout zde,
  • zvukový záznam si můžete poslechnout zde,
  • text si můžete přečíst zde
  • a stáhnout či vytisknout zde.

Pravidelná shromáždění

Bohoslužby neděle 9.30 současně bohoslužby pro děti
Klub seniorů středa 14.30 2. a 4. středu v měsíci
Konfirmační příprava středa 15.00  
Rodičovský klub úterý 10.00–12.00 1. a 3. úterý v měsíci
Biblická hodina pro mládež pátek 20.00  
Biblická hodina pro dospělé středa 17.00 3. středu v měsíci
Shromáždění na hoře Bzí září   viz článek v rubrice Historie
Noc kostelů květen   viz www.nockostelu.cz

Co chystáme

Dlouhodobý program

Kronika

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.