Dokumenty

V této rubrice najdete především různé texty dotýkající se naší víry a činnosti našeho sboru.

Momentálně se jedná o přepisy vybraných kázání našich farářů, sborové listy (sborový list je občasník, v němž kazatelé a staršovstvo povzbuzují a informují členy sboru) a pozvánky na výroční shromáždění na hoře Bzí.

Různé dokumenty týkající se celé naší církve najdete na stránkách Ústřední církevní kanceláře.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.