Konfirmační slavnost 26. května 2024 (zveřejněno 2.3.2024)

Mladí se přihlásí ke své víře

V neděli 26. května v pravidelném čase bohoslužeb, v 9.30, se v našem kostele koná konfirmační slavnost, na niž jsme všichni zváni.

Název pochází z latinského confirmātiō, což můžeme bez obav přeložit jako potvrzení. Jde totiž o potvrzení křtu. Při konfirmační slavnosti se mladí lidé (někdy i dospělí) hlásí ke svému křtu, pokud byli pokřtěni jako děti. Tato slavnost je specifická pro protestanské církve, které křtí malé děti. Vychází se z toho, že dítě není schopno plně reflektovat, co se při křtu děje, a konfirmace je tu pro mladého člověka, aby se mohl sám za sebe přihlásit ke Kristu.

Podobnou slavnost známe z katolického prostředí jako biřmování, ale není to totéž. Zde se jedná o jednu ze sedmi svátostí a je chápáno jako přijetí Ducha svatého. My protestanté věříme, že Duch svatý vane, kam chce, a provází životem i děti.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.