Práce s dětmi

Biblické hodiny pro děti

Biblické hodiny pro děti jsou součástí křesťanské výchovy ve sboru. Biblická hodina je určena k setkání se zkušeností víry a jejímu prohloubení. S dětmi se modlíme, zpíváme a zamýšlíme nad biblickými příběhy. V tomto období se zamýšlíme nad příběhy ze života Pána Ježíše. Přijatelnou formou se snažíme vysvětlit dětem zvěst jednotlivých příběhů a jejich dosah pro nás a pro náš život.
Bible je živé slovo k nám a děti mají své otázky a své pochybnosti. O tom všem hovoříme. Mezi námi panuje duch přátelství a vzájemné solidarity. Učíme se vytvářet sborové společenství. Také hrajeme hry a připravujeme programy.

Biblické hodiny jsou otevřené pro všechny děti pokřtěné i nepokřtěné. 

Bližší informace u sestry farářky Heleny Hamariové (tel. 775 075 991).

Dětské bohoslužby

Každou neděli v 9.30 se konají bohoslužby pro dospělé. Přijdou-li s nimi děti, po chvíli jsou pozvány na své dětské bohoslužby. Zde se seznamují se zvěstí Bible, s jejími příběhy a postavami. Pro dětské bohoslužby platí totéž, co již bylo zmíněno o biblických hodinách pro děti: otevřená a přátelská atmosféra, prostor pro dětské otázky. Děti kreslí a hrají hry, pro ty menší je k dispozici herna.

Dotace

Náš sbor je příjemcem dotace od Magistrátu města Plzně na práci s dětmi a mládeží. Děkujeme představitelům města za podporu.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.