Biblické hodiny

Biblické hodiny jsou chvílí, kdy se opět a jinak setkáváme nad Biblí. Po čtení a výkladu se tu vede rozhovor nad daným biblickým oddílem. Takto navazujeme na písmáckou tradici české reformace: studiem a znalostí Písma svatého. Co známe, tím pak můžeme žít.
Biblické hodiny se konají vždy třetí středu v měsíci od 17 hodin.

Foto PŘ

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.