Mládež

Mladí lidé z našeho sboru se scházejí na biblických hodinách mládeže a tvoří společenství, které se aktivně účastní života sboru a církve. Mládež pořádá letní tábory, dětské vánoční hry, Seniorátní dny mládeže a jezdí na celocírkevní Sjezdy (nejen) evangelické mládeže.
Spolupráce mládeže jednotlivých sborů je koordinována Seniorátním odborem mládeže (SOM) a Celocírkevním (COM neboli OMÚCK).
Všichni, kdo se cítí mladí a oslovuje je radostná zvěst o Kristově vzkříšení, jsou zváni!

Dotace

Náš sbor je příjemcem dotace od Magistrátu města Plzně na práci s dětmi a mládeží. Děkujeme představitelům města za podporu.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.