Varhany

Zhotovitel, rok výroby: Karel Urban, 1933

„barokizace“ dispozice – dle návrhu dr. Reinbergera, realizoval p. Schaller (Kraslice) v r. 1955
1983 – rekonstrukce traktury z pneumatické na elektropneumatickou, ing. Reindl

Údaje o prostoru: chrám kruhového půdorysu dostavěný v roce 1936 (varhany stály původně s nekompletní dispozicí v dočasném místě konání shromáždění, konstruovány již však pro vyprojektovaný chrám), po celém obvodu prostorná kruchta – varhany umístěny v její východní části, kapacita cca 400 lidí, v kopuli zabudovány kulaté skleněné luxfery – působivý zdroj světla (bohužel též potíží ve smyslu obtížného udržení těsnosti – po mnoha nezdařených opravách staršovstvo zajistilo uskutečnění přestřešení kopule ještě jednou průhlednou stříškou – nesnadná jednání s památkáři), od podlahy kostela ke stropu nad kruchtou činí výška cca 15 m, k nejvyššímu bodu kopule ještě další cca 3–4 m.

Technické údaje (stav před restaurováním)
Druh traktury – elektropneumatická, kuželkové vzdušnice

Dispozice

I. manuál II. manuál
Principál 8´ Kryt 8´
Flétna harmonická 8´ Aeolina 8´
Salicionál 8´ Flétna příčná 4´
Oktáva 4´ Principál 2´
Flétna otevřená 4´

Kvinta špičatá 1 1/3´

Flétna lesní 2´ Akuta 4x
Sesquialtera 1 1/3´ + 4/5´ (není osazena) Hoboj 8´
  Mixtura 4-5ř.
Spojky:

II – II 16´, II – II 4´

  I – I 16´, I – I 4´
  II – I 16´, II – I 8´, II – I 4´
Pedál (radiální klaviatura): Subbas 16´
  Oktávbas 8´
  Chorálbas 4´
Spojky: I – P 8´, II – P 8´
  I – P 4´
Pomocná zařízení: žaluzie II. man., tremolo II. man.
  volné kombinace A, B,
kolektivy – Pleno, Tutti
  crescendový válec
(není instalován)
  připínání RR k volné komb. A,
totéž k v. k. B
  vypínač jazyků

Současný stav: Nástroj byl pravidelně udržován. V minulosti proběhly nutné úpravy, jako osazení novým ventilátorem, podložení čerpacího klínového měchu, odstranění šlapadla a další. Podstatné technologické prvky však svou životnost pomalu končily, a tak dospělo společenství Korandova sboru k rozhodnutí věnovat nemalé prostředky i úsilí k navrácení svých varhan do stavu, který bude reprezentativní nejen pro členy sboru a přátele varhan, ale i pro širokou veřejnost, a ve dvou letech provedlo jejich kompletní restaurování.

Celkový rozsah prací je popsán v restaurátorském záměru (viz příloha celkový restaurátorský záměr). Práce byly prováděny za výrazné pomoci Plzeňského kraje
celkovým nákladem včetně DPH ve výši 3.539.700,– Kč,
z toho dotace Plzeňského kraje činila 1.050.000,– Kč – děkujeme!

Stručný přehled prací

V roce 2017

 • dílčí demontáž varhan – květen 2017
 • převoz nástroje do varhanářské dílny
 • nákup nového vzduchového čerpadla a příslušenství
 • restaurování pedálové vzdušnice
 • výroba olověných trubiček
 • restaurování dřevěných píšťal pedálu

V roce 2018

 • dílčí demontáž varhan
 • restaurování kovových píšťal varhan
 • restaurování měchu varhan

V roce 2019

 • restaurování vzdušnice I. manuálu
 • restaurování vzdušnice II. manuálu
 • restaurování traktury
 • varhanní skříň – retuše povrchové úpravy
 • restaurování hracího stolu
 • montáž varhan v Korandově sboru
 • intonace a ladění – květen 2019

Využití nástroje: bohoslužby a jejich příprava o nedělích a svátcích; komorní či žákovské koncerty; výuka a cvičení žáků ZUŠ; po restaurování bude možno nástroj využít i při větších hudebních událostech.

Jan Esterle, Jan Doležel a Josef Beneš

Zpět

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.