Korandův sbor Plzeň

Koncert u příležitosti dokončení rekonstrukce historických varhan (zveřejněno 3.9.2019)

Zveme vás na hudební událost

V neděli 20. října od 17 hodin bude v našem sboru slavnostní koncert u příležitosti dokončení rekonstrukce historických varhan.

Autor restaurátorského záměru Jan Doležel, profesor na VŠ ve Würzburgu a člen našeho sboru, přednese skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna–Bartholdyho a Roberta Schumanna.

Jsme přesvědčeni, že nyní má plzeňská veřejnost příležitost poslouchat romantickou varhanní hudbu ve výborné kvalitě. Upřímně vás zveme.

Josef Beneš Miroslav Hamari
kurátor sboru farář sboru

Korandův sbor restauroval v minulých třech letech své chrámové varhany, které navrhl a vystavěl pražský varhanář Karel Urban v roce 1933.

Projekt podpořili:
Město Plzeň
Plzeňský kraj

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.