Korandův sbor Plzeň

Postní sbírka na školu, školku a komunitní centrum v jižním Bejrútu (zveřejněno 23.2.2024)

Pojďte přispět na dobrou věc

Při nedělních bohoslužbách se náš sbor připojuje k postní sbírce Diakonie na školu, školku a komunitní centrum v libanonském hlavním městě Bejrútu v jižní chudinské čtvrti.

Zveme Vás k setkání u Božího slova. Chcete-li, můžete přispět do košíčku.

Dopis od představitelek Diakonie ČCE a synodního seniora ČCE

Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE

Motto: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ Matouš 19,14

Postní sbírka 2024

Pomáháme dětem chodit do školy

Milé sestry, milí bratři,

opět Vás srdečně zveme k účasti na dalším ročníku Postní sbírky, která představuje nezištné a významné vyjádření solidarity s lidmi, již potřebují naši podporu.

Jako již téměř každý rok i letos využijeme vybrané prostředky na podporu komunitní školy a školky v jižním Bejrútu, kam denně dochází děti z chudých syrských a libanonských rodin.

Kvůli přetrvávající ekonomické a politické krizi v Libanonu jsou stále nedostupné nebo velmi drahé věci denní potřeby, potraviny či pravidelné dodávky elektrické energie. Rovněž státní vzdělávací systém se nachází v hluboké krizi a problémech.

Dobré vzdělání s lepší vyhlídkou dobré práce přitom představuje možnost pro chudé Syřany i Libanonce získat tolik potřebnou naději do dalších dní. Proto Humanitární středisko Diakonie ČCE dlouhodobě spolupracuje a podporuje komunitní centrum Tahaddi, které zajišťuje vzdělávání dětí a mladých dospívajících. Potřebným rodinám navíc poskytuje zdravotní, psychosociální a též potravinovou pomoc.

Dary ze sborů ČCE v rámci Postní sbírky v roce 2023 podpořily toto skvělé centrum v hodnotě více než 600 tisíc korun.

Postní sbírka na zajištění financování školy a školky centra Tahaddi, která se koná pod záštitou synodní rady ČCE, probíhá v postním období a začíná 14. února 2024.

Bližší informace a příběhy malých a velkých školáků z centra Tahaddi najdete na adrese www.postnisbirka.cz, kde je rovněž možné stáhnout si plakát, jenž lze vyvěsit na nástěnky ve Vašem kostele.

Prosíme o předání této výzvy na jednání Vašeho staršovstva a organizaci sbírky mezi členy Vašeho sboru.

Prosíme Vás též, přimlouvejte se spolu s námi v modlitbách za děti a jejich rodiny v zemích, kde jejich životní situace není zrovna příznivá. Děkujeme Vám.

Se srdečnými pozdravy

Kristina Ambrožová Pavel Pokorný Hana Sklenářová

Kristina Ambrožová
ředitelka Střediska humanitární
a rozvojové spolupráce
Diakonie ČCE

Pavel Pokorný
synodní senior ČCE

Hana Sklenářová
ředitelka Diakonie ČCE

Číslo účtu Postní sbírky: 2400384700/2010, variabilní symbol: 3247xxxx (xxxx = číslo sboru)

Další informace:
www.postnisbirka.cz

Koordinátorka sbírky: Jitka Kozubková, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, e-mail: kozubkova@diakoniespolu.cz, mobil: +420 734 490 035

Podpořit chození dětí do školy v bejrútském centru Tahaddi lze také prostřednictvím platformy www.darujme.cz a projektu Podpora vzdělávání v Libanonu.

Plakátek ke stažení Postní sbírka na školu, školku a komunitní centrum v Bejrútu

Salwa, 6 let, dcera Taly

Škola v Tahaddi

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.