Noc kostelů 2013 (24. 5. 2013)

V pátek 24. května se náš sbor účastnil Noci kostelů, celostátní akce pořádané v ekumenické spolupráci. I v našem sboru se konaly veliké přípravy na tuto akci. K organizaci této akce se připojilo na 20 členů sboru, včetně mládeže i nejmladších a včetně obou kazatelů.
Oficiální začátek Noci kostelů byl v 18h, ale zájemci o prohlídku začali přicházet již v 17.45. Protože bylo sychravé počasí a poměrně chladno, mnozí z příchozích přijali s povděkem malé občerstvení, čaj nebo kávu, případně zákusky, které připravily obětavé členky našeho sboru – toto se podávalo v modlitebně, kde zároveň byla po 18. hodině promítána prezentace o historii našeho sboru.
Současně probíhalo úvodní slovo bratra faráře o významu naší církve v kapli a následně v chrámové kryptě provázela příchozí sestra Helena Nenáhlová, která byla vystřídána dalšími sestrami.
Několik sester a bratří manželům Hamariovým pomáhalo s přípravou všech přilehlých místností včetně kruchty a ochotně se ujímali návštěvníků.
Ve vestibulu vítal příchozí u stolečku roztomilým způsobem mladý člen našeho sboru, Vlastimil Stříbrný mladší, který počítal příchozí a dával jim razítka do poutnických pasů. Obětavě tuto funkci konal až do půlnoci.
V 19.15 zahájila mládež Korandova sboru v počtu osmi účinkujících své vystoupení – hru o narození Krista. Posluchačů bylo okolo pětadvaceti a vystoupení mládeže přijali všichni vřelým potleskem.
V 19.45 byl naplánován varhanní koncert a s historií varhan i se situací před jejich renovací nás seznámil varhaník, bratr Jan Doležel. Poté následovalo průvodní slovo bratra faráře Miroslava Hamariho o Českobratrské církvi evangelické vůbec a tom, co může nabídnout Korandův sbor. Rovněž bylo možné seznámit se s historií našeho sboru a se stavbou našeho kostela.
Do programu byla zařazena několikrát i informace o Diakonii Západ a o jejích aktivitách.
Sestra Lýdie Šloufová podala výklad k uměleckým dílům a rovněž se účastnila výkladu při prohlídce kolumbaria.
Zájem o varhany a varhanní hudbu byl značný, takže s historií varhan a o stavu jejich renovace informoval bratr Doležel několikrát po sobě a obvykle doplnil výklad hudební ukázkou.
Divadelní hra dětí byla před desátou hodinou opakována. Před jedenáctou hodinou pronesl závěrečné slovo bratr farář Hamari.
Od 23.00 do 23.45 varhaník, bratr Jan Doležel, zakončil Noc kostelů v našem sboru předposledním varhanním koncertem.
S potěšením jsme konstatovali, že Noci kostelů se tentokrát účastnilo kolem 370 návštěvníků.
 

 

 

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.