Bzí 2021

V neděli 12. září 2021 v 11.00 se uskutečnila tradiční slavnost na hoře Bzí u Blovic na památku shromáždění husitského lidu, které vedl Václav Koranda starší a kde byl vyhlášen manifest. Ten se stal základem tzv. Čtyř artikulů pražských.

Kázáním posloužil bratr farář Miroslav Hamari, senior Západočeského seniorátu a farář v Korandově sboru.

Po bohoslužbách následoval společný oběd.

Ve 13.00 pronesl doc. Ota Halama, Th.D., odborný asistent katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, přednášku na téma „První manifest lidového husitství“.

Foto: J. Krejčí

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.