Návštěva z USA / A Visit from the U. S.

For English see below.

V pondělí 22. října 2018 nás navštívila paní Julie Smithová, rozená Hamiltonová, výtvarnice a učitelka mateřské školy z města Greensboro v americké Severní Karolíně, se svým manželem Bobem. Její otec Robert Lee “Bob” Hamilton jí zemřel, když jí byly tři roky (v roce 1953 na rakovinu plic), ale po letech našla jeho dopisy své matce z roku 1945, kde byl celý jeden dopis věnovaný detailnímu popisu našeho kostela, včetně půdorysného plánku! Pan Hamilton totiž byl v Plzni na vojně, v době, kdy my už jsme měli po válce. Když se Julie chystala na dovolenou na cestu po Dunaji, čtyři dny před odjezdem našla naše webové stránky a přemluvila svého muže, aby si udělali odbočku do Plzně. Spolu s námi Julii s manželem uvítali pánové Jan Engler z plzeňského magistrátu a Ivan Rollinger z musea Patton Memorial Pilsen, kteří pomohou Julii vypátrat podrobnosti o službě jejího tatínka v Plzni a v čerstvě osvobozeném Československu. Výměna informací a příběhů však bude určitě vzájemná! Děkujeme za návštěvu a děkujeme Bohu, že ji umožnil!

On Monday October 22nd, 2018 Ms. Julie Hamilton Smith, an artist and kindergarden teacher from Greensoboro, North Carolina, U. S., with her husband Bob, came to visit us. Her father Robert Lee “Bob” Hamilton died when she was three years old (in 1953 due to lung cancer) but after years she found his letters to her mother from the year 1945 where there was one whole  letter dedicated to a description of our church, including a floor plan! Mr. Hamilton was on his military service in Pilsen, in the time when the war had ended already for us. As Julie prepared for a vacation on a Danube river cruise, four days before their depart she found our website and persuaded her husband to make a side trip to Pilsen. Together with us, Mr. Jan Engler from the Pilsen Municipality and Mr. Ivan Rollinger from the Patton Memorial Pilsen welcomed Julie and her husband. They will help Julie to investigate the details about the service of her father in thence freshly liberated Czechoslovakia. But the information and story exchange will be surely mutual! Thank you for your visit and thank God for making it possible!

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.