Sborový výlet do Ledců 25. 6. 2011

V sobotu před vysvědčením se děti a dospělí vydali z konečné tramvaje Košutka přes rozhlednu Krkavec na kaolínové výsypky v Ledcích. 

Počasí bylo ještě před-letní, ale ty, které ráno neodradilo, čekaly krásné pohledy na téměř přímořské duny v dramatickém záběru!

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.