Květná rodinná neděle (17. 4. 2011)

U stolu Páně se mluvilo o důvěře (Daniel 3), s důvěřivými dětmi pod ním a Karafiátem za ním.

Děkujeme Honzovi Doleželovi, který po obědě rozebral (přeneseně i doslovně) varhany.

Těšíme se na Vás při dalších bohoslužbách letošních Velikonoc (termíny hledejte ve sborovém listu)!

 

 
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.