Varhany

Zhotovitel, rok výroby: Karel Urban, 1933

„barokizace“ dispozice – dle návrhu dr. Reinbergera, realizoval p.Schaller (Kraslice) v r. 1955
1983 – rekonstrukce traktury z pneumatické na elektropneumatickou, ing. Reindl

Údaje o prostoru: chrám kruhového půdorysu dostavěný v roce 1936 (varhany stály původně s nekompletní dispozicí v dočasném místě konání shromáždění, konstruovány již ale pro vyprojektovaný chrám), po celém obvodu prostorná kruchta – varhany umístěny v její východní části, kapacita cca 400 lidí, v kopuli zabudovány kulaté skleněné luxfery – působivý zdroj světla (bohužel též potíží ve smyslu obtížného udržení těsnosti – mnoho nezdařených oprav – stálé zatékání; staršovstvo se snaží o uskutečnění přestřešení kopule ještě jednou průhlednou stříškou – nesnadná jednání s památkáři), od podlahy kostela ke stropu nad kruchtou činí výška cca 15 m, k nejvyššímu bodu kopule ještě další cca 3-4 m.

Technické údaje (současný stav)
Druh traktury – elektropneumatická, kuželkové vzdušnice

Dispozice

I. manuálII. manuál
Principál 8´Kryt 8´
Flétna harmonická 8´Aeolina 8´
Salicionál 8´Flétna příčná 4´
Oktáva 4´Principál 2´
Flétna otevřená 4´

Kvinta špičatá 1 1/3´

Flétna lesní 2´Akuta 4x
Sesquialtera 1 1/3´ + 4/5´ (není osazena)Hoboj 8´
 Mixtura 4-5ř.
Spojky:

II – II 16´, II – II 4´

 I – I 16´, I – I 4´
 II – I 16´, II – I 8´, II – I 4´
Pedál (radiální klaviatura):Subbas 16´
 Oktávbas 8´
 Chorálbas 4´
Spojky: I – P 8´, II – P 8´
 I – P 4´
Pomocná zařízení: žaluzie II. man., tremolo II. man.
 volné kombinace A, B,
kolektivy – Pleno, Tutti
 crescendový válec
(není instalován)
 připínání RR k volné komb. A,
totéž k v. k. B
 vypínač jazyků

 

Současný stav: Nástroji je věnována pravidelná údržba. Nový ventilátor firmy Laukhuff byl osazen v rámci rekonstrukce cca v roce 1983, jeho funkce je bezchybná. Čerpací klínový měch je podložen, šlapadlo odstraněno. Zásobní plovákový měch a regulátor na jaře 2010 opraveny. Při další velké opravě nástroje by mělo dojít ke sjednocení typu míšků dle rozměrů tónových lišt (kde tomu tak není), aby mohla být provedena přesná regulace ventilů. Při této opravě bude nutno též věnovat zásadní pozornost zvukové stránce nástroje, neboť píšťalový fond není v ideálním stavu (je poznamenán zásahem z roku 1955).
Logika elektronického ovládání všech prvků traktury nevykazuje zásadní problémy, pouze na tónu A – II přiznívá tón o oktávu vyšší. Svou životnost ale pomalu končí díly mechanicky namáhané – zejména kontakty, občas i vratné pružiny kláves – opět k řešení při velké opravě.

Využití nástroje: bohoslužby a jejich příprava o nedělích a svátcích; občasné využití při komorních či žákovských koncertech (častějšímu využití brání současný stav píšťalového fondu – viz výše); výuka a cvičení žáků ZUŠ

Jan Esterle a Jan Doležel

Zpět

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.