Restaurování varhan (zveřejněno 9.2.2013)

Investice

Co velkého z investic nás teprve čeká?

V nejbližší době bychom chtěli zahájit práce na restaurování varhan, kterýžto projekt vzal na svá bedra bratr Doležel, a z firem, které by byly ochotny úpravu či přestavbu varhan provést, byla vybrána firma maďarská, Aeris Orgona, která též nabídla přijatelnou cenu.

Viz stránky br. Doležela Varhany u Korandů.

– Jaroslav Řezníček a PŘ

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.