Varhany u Korandů (zveřejněno 8.2.2013)

Stránky o našich varhanách

Bratr Jan Doležel založil stránky Varhany u Korandů (http://varhanyukorandu.cz). Najdeme zde detailní informace o jejich disposici, o jejich minulosti, současnosti a budoucnosti. Děkujeme bratru Doleželovi za tak precizní práci.

–PŘ

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.