Bohoslužby v roce 2015

Datum Kazatel Čtení Text kázání
1. 1. (Nový rok) Miroslav Hamari 2Kr 22,9–20 2Kr 23,1–4
4. 1. Miroslav Hamari Ř 12,1–8 Ř 12,1
11. 1. (zkouška ordinovaného presbytera) Petr Matuška, presbyter ze Silůvek u Brna Jl 7,14–17 Iz 30,8–18
18. 1. Helena Hamariová Jr 3,19–4,2 Ž 121
25. 1. (křest) Helena Hamariová Lk 3,21–22 Joz 3,14–4,8
1. 2. Miroslav Hamari Mt 13,1–9 Mt 13,18–23
8. 2. Miroslav Hamari Lk 3,1–18 Lk 3,21–22
15. 2. (zkouška ordinované presbyterky) Pospíšilová, presbyterka z Rovečného Ž 139, 1–4; Lk 1,30–38 Gn 18, 1–15
22. 2. Miroslav Hamari Mk 15,33–47 Mk 15,39
1. 3. Juliana Hamariová Mt 4,1–11 Jk 5,1–7
8. 3. Miroslav Hamari Ez 34,11–24 Mt 25,31–46
15. 3. (zkouška ordinovaného presbytera) br. Turek Kol 3,5–10; 2Tim 1,6–12 Ž 33,1–5
22. 3. Miroslav Hamari J 8,52–59 J 8,46–51
29. 3. (Květná neděle) Helena Hamariová Mk 14,3–9 J 12,12–19
3. 4. (Velký pátek) Helena Hamariová J 19,16–30 Oz 5,15–6,6
5. 4. (Boží Hod velikonoční) Miroslav Hamari J 20,1–18 J 20,19–29
6. 4. (Pondělí velikonoční) Ladislav Szabó Iz 25,11–15 Lk 24
12. 4. Helena Hamariová J 20,19–29 J 21,1–14
19. 4. Miroslav Hamari Gn 33,1–12 Gn 32,23–33
26. 4. Helena Hamariová 2K 4,16–18 J 16,16–23
3. 5. Helena Hamariová Lk 19,37–40 Ko 3,12–17
10. 5. Helena Hamariová Ex 32,7–14 1Tim 2,1–6
14. 5. (Nanebevstoupení Páně) Ladislav Szabó 2Kr 2,1–11 Mk 16,14–20
17. 5. Jan Šoltész Iz 51,1–8 Mt 9,32–34
24. 5. Miroslav Hamari J 14,23–31 Lk 17,11–19
31. 5. Helena Hamariová Mk 2,13–17 2K 13,13
7. 6. Miroslav Hamari Ř 6,3–23 Sk 16,23–40
14. 6. (zkouška ordinovaného presbytera) br. Kábrt, presbyter z Volyně Jo 3,3–10 J 3,1–8
21. 6. Radek Matuška Ez 18,1–4.18–21 Lk 15,1–10
28. 6. Helena Hamariová Ř 8,18-25 J 11,1–3.17–27.39–45
5. 7. (před svátkem M. J. Husa) Miroslav Hamari Fi 2,1–11; Ž 103 J 17,11–26
12. 7. Josef Beneš Mk 12,12–17 J 18,37–38a
19. 7. Tomáš Živný Jo 2 Mt 15,39–16,4
29. 7. Miroslav Hamari Zj 21,1–7 Ř 8,18–25
2. 8. Helena Hamariová 1M 1–2,3 1M 1,1–2
9. 8. Helena Hamariová 2M 23,1–9 Lk 10,25–37
16. 8. Helena Hamariová 1Kr 19,1–19 Ž 14
23. 8. Miroslav Hamari Lk 10,25–37 Sk 3,1–10
30. 8. Miroslav Hamari Mk 4,35–41 Mk 3,7–12
6. 9. Josef Beneš Mk 10, 17–22 Mt 12,1–7
13. 9. (Bzí) Jiří Gruber Ef 6,10–20 2K 6,7b
20. 9. Juliana Rampich-Hamariová Lk 12,22–32 Ž 104,1.24–32
27. 9. Miroslav Hamari 5M 8 5M 8,1–2
4. 10. Helena Hamariová Jr 31,31–34; 5M 8,1–8 Mt 26,26–29
11. 10. (2 křty) František Pavlis Ř 12,1–21 Ef 2
18. 10. Miroslav Hamari Lk 20,9–16a 1M 6,9–13
25. 10. Helena Hamariová 1M 18,20–33 Mt 22,15–22
1. 11. Miroslav Hamari Ř 10,9–17 1M 6,14–22
8. 11. (křest) Helena Hamariová Mk 10,13–16 Sk 8,26–40
15. 11. Helena Hamariová Ř 12,1–8 Ex1,8–22
22. 11. (dny mládeže) Bob Helekia Ogola Sf 2,3.3,1–12 Mt 5,1–12
29. 11. (1. neděle adventní) Miroslav Hamari Mt 21,1–9 1K 8,3–6
6. 12. (2. neděle adventní) Helena Hamariová Ř 13,11–14 1M 35,1–15
13. 12. (3. neděle adventní) Miroslav Hamari J 14,8–25 J 14,12
20. 12. (4. neděle adventní) Miroslav Hamari Lk 1,24–45 Fi 4,4–5
24. 12. (dětská vánoční slavnost) Miroslav Hamari Mt 2,1–12 Mt 19,16–26
25. 12. (Boží hod vánoční) Helena Hamariová Iz 9,1–5 Mt 1,18–25
26. 12. Ondřej Pellar Iz 55,6–13 Lk 2,15–18
27. 12. Miroslav Hamari Mk 16,14–20 1M 8,15–22
31. 12. Helena Hamariová Lk 12,41–48 1P 4,7–11

 

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.