Rok 2003

  • V tomto roce byla zvolena farářkou našeho sboru sestra Helena Hamariová, manželka našeho faráře Miroslava Hamariho. Dosud působila jako sborová sestra. Do služby farářky u nás nastoupila po úspěšném absolutoriu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a po složení farářské zkoušky u Synodní rady ČCE.
     
  • Sestra farářka Hamariová vystřídala ve službě bratra jáhna Luďka Korpu, který u nás působil od roku 1994. Věnoval se především křesťanské službě, zakládal Krizové centrum pomoci Archa, spoluzakládal Hospic svatého Lazara ve spolupráci s katolickou charitou a Otevřený dům, misijní středisko, ve spolupráci s jihokorejskou presbyterní církví. Korejci poměrně záhy od projektu odstoupili, takže musel být z finančních důvodů ukončen. Bratr jáhen vyučoval na Církevním gymnáziu, založeném Arciděkanstvím plzeňským, latinu a religionistiku. Vyučoval v našem sboru také řečtinu a hebrejštinu. Založil spolu s bratrem Romanem Hajšmanem dětský klub Kavalíři, jemuž dali do vínku vzor v křižáckých rytířích, kavalírech. Všechna tato činnost bratra jáhna plně vytěžovala. Připravoval se studiem evangelické teologie na farářskou službu. Byl posléze zvolen k práci ve sboru v Kloboukách u Brna, kde se i nadále (k červenci 2013) věnuje diakonické službě.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.