Bohoslužby v roce 2020

Datum Poznámka Kazatel Čtení Text kázání
1. 1. Nový rok Juliana R.–Hamariová J 1 Lk 2,9–11
5. 1.   Helena Hamariová Ž 104,1n.13–15,23–35 Fp 4,10–20
12. 1.   Miroslav Hamari J 13,1–11 Jo 3,1–3
26. 1.   Helena Hamariová    
19. 1.   Miroslav Hamari Lk 14,1–4 Lk 14,15–24
2. 2.   Helena Hamariová Mt 11,25–30 Ab 3,17–19
9. 2.   Miroslav Hamari Sk 17,18–23 24–34
16. 2.   Miroslav Hamari Ef 2,4–10 Ef 2,8
23. 2.   Helena Hamariová Mt 4,1–11 Jr 12,1–6
1. 3. První neděle postní,
Večeře Páně
Miroslav Hamari Mt 4,1–11 Lk 18,31–43
8. 3. Druhá neděle postní Helena Hamariová Zj 12,1–12 Lk 10,17–20
15. 3. Třetí neděle postní      
22. 3. Čtvrtá neděle postní      
29. 3. Pátá neděle postní,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   J 18,28–19,5
5. 4. Květná neděle,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   Mk 14,1–9
10. 4. Velký pátek,
připomínka velkopátečních bohoslužeb
ze 14. 4. 2017
Miroslav Hamari Mt 27,32–44 Iz 53,1–4; Mt 27,46
12. 4. Hod Boží velikonoční,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   Ž 16,9–11
19. 4. První neděle po Velikonocích,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   Iz 40,25–31
26. 4. Druhá neděle po Velikonocích,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   J 10,11–14
3. 5. Třetí neděle po Velikonocích,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   J 16,16–23
10. 5. Čtvrtá neděle po Velikonocích,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   Pa 5,2–5.12–14
17. 5.   Helena Hamariová    
24. 5.   Miroslav Hamari Mt 20,20–28 Mt 6,33
31. 5. Neděle svatodušní,
Večeře Páně
Miroslav Hamari

Ez 37,1–14

Ez 37,3
7. 6.        
14. 6.   Miroslav Hamari J 8,31–36 Sk 3,24–25
21. 6.   Helena Hamariová Ž 147,1–9 Zj 5,1–14
28. 6.        
5. 7.   Helena Hamariová Lk 4,1–13 1M 13n
12. 7.   Helena Hamariová Mk 9,14–27 1M 15,1–18
19. 7.   Miroslav Hamari Iz 57,15–21

Ko 3,12–17

26. 7.   Miroslav Hamari J 16,23–33 Ž 66,1–9
2. 8.   Miroslav Hamari J 9,13–17.24–34 J 9,1–7
9. 8.   Helena Hamariová Mt 6,25–34 Lk 17,5n
16. 8.   Helena Hamariová Mk 14,32–38 Ž 32,2–12
23. 8.   Helena Hamariová 2K 12,6–10 Lk 11,5–13
30. 8.   Miroslav Hamari Sk 3,1–26 Mk 7,31–37
         
18. 10. Devatenáctá neděle po Trojici,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   J 5,1–18
  Dvacátá neděle po Trojici,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   Mk 2,23–28
1. 11. Památka zesnulých,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   Jr 29,1.4–14
8. 11. Druhá neděle před poslední nedělí v církevním roce,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   1T 5,1 5.9 11
15. 11. Předposlední neděle v církevním roce,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   J 6,24–29
22. 11. Poslední neděle v církevním roce,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari   Lk 18,1–8
29. 11. První neděle adventní      
6. 12. Druhá neděle adventní,
domácí i společné bohoslužby
Miroslav Hamari Mt 11,2–6.16–19.25–30 Iz 35,3–10
13. 12. Třetí neděle adventní Helena Hamariová J 6,53–69 Kz 6,1–12
20. 12. Čtvrtá neděle adventní Helena Hamariová Rt 8–18 Lk 9,57–62
24. 12. dětská vánoční slavnost Miroslav Hamari   Iz 42,1–4
25. 12. Boží hod vánoční Miroslav Hamari Mt 1,18–25 Iz 52,7–10
27. 12. Neděle po Vánocích Helena Hamariová J 1,35–42 1 S 3,1–10.19
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.