Rok 2014

 • Ve čtvrtek 9. ledna 2014 od 18 hodin se v našem sboru konal večer Aliančního týdne modliteb. Hostem byla sestra farářka Debora Chytilová z ČSCH z Mikulášského náměstí.
   
 • Ve čtvrtek 23. 1. od 18 hodin se konalo ekumenické shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v katolickém kostele ve Františkánské ulici.
   
 • Židovská obec Plzeň a Ekumenické setkávání plzeňských církví nás společně pozvaly na vzpomínkové shromáždění u příležitosti výročí lednových transportů, které se sešlo v neděli 26. 1. 2014 od 14 hodin ve Velké synagoze v Plzni.

 • V pondělí 24. února se konala v Mariánských Lázních pastorální konferencezasedání seniorátního výboru.
   
 • Ve středu 26. února se konala schůzka Klubu seniorů. Program z knihy W. Bushe Život bez všedních dnů si připravila sestra Jaroslava Mossóczyová.
   
 • V sobotu 1. března se od 14 do 17 hodin konalo tvořivé odpoledne. Tématem byly papírové tašky „Candy Bag“ (to znamená „Taška z cukroví“).
   
 • V pátek 28. února od 18 hodin se u příležitosti Světového dne modliteb konalo ekumenické modlitební setkání žen v modlitebně Československé církve husitské na Mikulášském náměstí 11. Letošní program připravily sestry z Egypta. Na Facebooku najdete všechny materiály – liturgii, zpěvníček, dopis, program pro děti, informace o zemi a také alba fotografií, která jsou tématicky roztříděná.
   
 • 9. března byla první postní neděle s vysluhováním Večeře Páně a s celocírkevní sbírkou na církevní tisk.

 • Ve středu 12. března se konala schůzka klubu seniorů. Judaista ze Západočeské univerzity Karel Hrdlička nám poskytl vynikající přednášku o osidlování Izraele.

 • V sobotu 22. 3. od 14 do 17 hodin se konalo další tvořivé odpoledne, tentokrát velikonoční.
   
 • V neděli 23. března se v čas pravidelných bohoslužeb od 9.30 uskutečnilo výroční sborové shromáždění. Tentokrát bylo volební – vybrali jsme staršovstvo, radu zastupitelů sboru, na dalších šest let.
  • Členové:
   Josef Beneš, Jiří Cabálek, Ladislav Chvojka, Milena Nyklesová, Magdaléna Mestlová, Jaroslava Mossoczyová, Jiří Poláček, Drahomír Rychecký ml., Vlastimil Stříbrný, Lydie Šloufová, Jiří Štekl
  • Náhradníci:
   Juliana Rampich-Hamariová, Iva Šteklová, Ladislav Szabó, Hanuš Salz
   
 • Ve středu 9. dubna ve 14.30 se konala schůzka klubu seniorů. Manželé Ludmila a Svatopluk Zachariášovi nám promítli filmový dokument o Josefovi v Egyptě.
   
 • Ve čtvrtek 10. dubna od 18 hodin se konal biblický seminář. Do rozhovoru o biblickém oddílu 3. kapitoly knihy Soudců (Debora a Bárak, Jáel a Sísera) nás uvedli opět manželé Zachariášovi.
   
 • Bohoslužby 13. dubna na Květnou neděli byly křestní. Pokřtěný chlapeček se jmenuje Přemysl Mašek.

 • V pondělí 14. dubna se konala první – ustavující schůze našeho staršovstva s volbou kurátora. Byl jím zvolen opět Ing. Josef Beneš.

 • Ve čtvrtek 17. 4. (na zelený čtvrtek) v 10.00 hodin měla v našem kostele velikonoční bohoslužby Diakonie Západ.
  V 18.00 hodin
   se konaly bohoslužby se čtením pašijí.
   
 • Na Velký pátek (18. 4.) v 17.00, na Hod Boží velikonoční (20. 4.) v 9.30 a v Pondělí velikonoční (21. 4.) v 9.30 se konaly společné velikonoční bohoslužby.

 • V pátek 25. dubna hostil náš sbor pastorální konferenci Západočeského seniorátu.
   
 • V neděli 4. května náš sbor navštívil bratr farář Samuel Jan Hejzlar a posloužil nám kázáním slova Božího. Viz fotogalerie.Věnoval sboru k prodeji větší počet výtisků svých knih – sbírek kázání.
   
 • Ve čtvrtek 15. května se konal biblický seminář. Tentokrát jsme se zamýšleli nad tzv. Debóřinou písní z 5. kapitoly knihy Soudců. Pozastavili jsme se nad jejím bojovným charakterem, nad úlohou dobrovolnictví a dobrovolných bojovníků v dějinách i v současnosti. Pak jsme si vysvětlili zvláštní figury staré hebrejské poesie, tzv. parallelismus membrorumchiasmus. Do rozhovoru nás uvedl bratr Pavel Řezníček.
  Přednesenou práci si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.
   
 • V pátek 23. května se náš sbor účastnil celostátní akce Noc kostelů, při níž se otvírají dveře míst, kde se shromažďují křesťané, a veřejnost je zvána k prohlídce a k diskusi. Letos se promítal záznam z dětské vánoční divadelní hry, vyslechli jsme si skvělé pěvecké vystoupení Denisy Pokrivňákové za varhanního doprovodu br. Ladislava Chvojky a varhanní chvíli v podání br. Pavla Řezníčka. Sestra Lydie Šloufová návštěvníky seznámila s výtvarnými díly ze sborového archivu. Bratr Drahomír Rychecký nám přednesl stručnou historii sboru. Bratr senior Miroslav Hamari pronesl uvítání a pozval nás na akci Diakonie.
   
 • V sobotu 24. května oslavili v našem sboru svatbu sestra Straková a bratr Tomeš. Rozhodli se používat společné příjmení Strakovi.
   
 • V neděli 8. června složilo slib nové staršovstvo. Seznam jeho členů a náhradníků si můžete přečíst výše, ve zprávě z 23. března. Kázáním posloužil presbyter přeštického sboru, bratr Miria Francouz.
   
 • V neděli 15. června byla udělena svátost křtu bratru Ondřeji Rinkemu. Ve varhanní chvíli zazpívala sestra Magdalena Mestlová Dvořákovu biblickou píseň „Bože, Bože, píseň novou“ za doprovodu Jana Esterleho.

 • V neděli 22. června se konala brigáda na hoře Bzí. Zúčastnilo se jí 14 členů sboru, nejmladší brigádnici bylo 5 let a nejstarší brigádnici bylo 92 let. Účastníci na našem pozmeku posekali trávu, shrabali seno, odklidili suché větve a natřeli dřevěné lavice.
   
 • Ve Třech Sekerách se od 28. 6. do 4. 7. konal sborový tábor.
   
 • Ve čtvrtek 3. června od 18 hodin se konala biblická hodina. Tentokrát nás trochu netradičně u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje uvedl do jejich příběhu bratr farář Ladislav Szabó.
   
 • V sobotu 2. srpna ve 12 hod. na zámku v Býkově bratr senior Miroslav Hamari požehnal sňatku Lucie Mikulíkové a Alexandra Domanowského.
   
 • Ve čtvrtek 11. září se konal v 18 hodin koncert nazvaný „Zvonky dobré zprávy“. Hudební těleso sestává z deseti mladých děvčat a dvou chlapců, kteří hrají na zvonky různé velikosti. Soubor z větší části vedla velice sympatická sestra farářka Wiera Jelinek z Ratiboře, dvě skladby vedl Ross Brown – pedagog z Pittsburghu v americkém státě Pensylvánii.
  Bylo provedeno asi patnáct skladeb, vesměs amerických autorů, které byly odměněny bouřlivým potleskem. Bylo přítomno na čtyřicet posluchačů, většinou členů Korandova sboru.
  – Jaroslav Řezníček
   
 • V sobotu 13. září v 18.00 h se konala beseda s bratrem farářem Mariánem Hamarim,  náměstkem biskupa Reformované křesťanské církve na Slovensku, na téma Boží misie. 
   
 • Slavnost k 595. výročí shromáždění husitského lidu na hoře Bzí, které vedl v roce 1419 Václav Koranda starší, se konala 14. září od 11.00 h tentokrát mimořádně kvůli špatnému počasí v Korandově sboru. Kázáním posloužil bratr farář Marián Hamari, náměstek biskupa Reformované křesťanské církve na Slovensku.
  Nad místem konání dlouho visel otazník. V předchozích dnech bylo deštivo, ale po sobotní kontrole pozemku se zdálo, že se slavnost bude moci konat na Bzí, protože cesta nebyla zablácená. V neděli ráno se však rozpršelo, a tak jsme rozhodli, že se slavnost uskuteční v kostele. Ke společnému obědu posloužily společenské místnosti ve druhém patře.
  Viz fotogalerie.
   
 • V sobotu 20. září se konal druhý sborový výlet na Konstantinolázeňsko. Viz pozvánka.
   
 • Ve středu 8. října od 14.30h se konala schůzka Klubu seniorů. Sestra Linhartová nám vyprávěla o svém studijním pobytu na Floridě v sedmdesátých letech.
   
 • Ve čtvrtek 9. října od 18h se konal biblický seminář. Pokračovali jsme ve výkladu knihy Soudců. Tentokrát nás do rozhovoru uvedla sestra Lydie Šloufová.
 • V sobotu 22. listopoadu od 14 hodin se konalo tvořivé odpoledne. Vyráběli jsme adventní a vánoční výtvory.
 • Ve středu 26. listopadu od 14.30 nám na pravidelné schůzce Klubu seniorů přednesl svůj referát o Cyrilu a Metodějovi br. f. L. Szabó.
 • V neděli 7. listopadu od 17 hodin se v Korandově sboru konal koncert komorního pěveckého sboru Dē prōfundīs, který tu dlouhá léta působil.
 • Ve čtvrtek 11. prosince v 10 hodin se v našem sboru uskutečnily adventní bohoslužby Diakonie Západ se společným setkáním a s tématem Za tajemstvím Betlémské hvězdy.
 • Ve čtvrtek 11. prosince v 18 hodin se konal biblický seminář. Do biblického oddílu 9. kapitoly knihy Soudců nás uvedl bratr Hanuš Salz.
 • Ve středu 24. prosince se konala dětská vánoční slavnost s hrou Drahomíra Rycheckého ml. Hlas nebe, která sklidila velký úspěch. Viz fotogalerie.
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.