Kronika bohoslužeb 2023

Bohoslužby v roce 2023

Datum Poznámka Kazatel Čtení Text kázání
1. 1. Neděle po Vánocích, Nový rok Juliana Hamariová Fp 3,5–18 Lk 2,21–35
8. 1. První neděle po Zjevení Páně Helena Hamariová Mk 8,1–9 Ž 145,13–16
15. 1. Druhá neděle po Zjevení Páně Miroslav Hamari Mk 4,21–25 Iz 60,1–3
22. 1. Třetí neděle po Zjevení Páně Helena Hamariová Sd 11,1–10 Sd 11,28
29. 1. Poslední neděle po Zjevení Páně Miroslav Hamari Iz 43,1–7 Iz 43,4–5a
5. 2. Třetí neděle před dobou postní Helena Hamariová 1Kr 3,1–15 Ž 127,1–2
12. 2. Druhá neděle před dobou postní Juliana Hamariová Lk 9,57–62 1M 12,1–9
19. 2. První neděle před dobou postní Miroslav Hamari 1Kr 18,20–39 1Kr 19,8–18
26. 2. První neděle postní Helena Hamariová 2K 5,19–6,10 2K 6,1n.10
5. 3. Druhá neděle postní Miroslav Hamari J 15,26–16,1 J 15,1–15
12. 3. Třetí neděle postní Juliana Hamariová Mt 4,1–11 1M 1,1–16
19. 3. Čtvrtá neděle postní Helena Hamariová J 6,47–51 J 12,20–24
26. 3. Pátá neděle postní Miroslav Hamari Mk 2,1–11 Mk 2,18–20
2. 4. Květná neděle Helena Hamariová Iz 50,4–9 J 12,12–19
7. 4. Velký pátek Miroslav Hamari J 18n Ž 44,2–5.24–27
9. 4. Hod Boží velikoknoční Helena Hamariová Ž 118,14–24 J 20,1–18
16. 4. První neděle po Velikonocích Miroslav Hamari Mt 17,14–18.22 Mt 17,24–27
23. 4. Druhá neděle po Velikonocích Helena Hamariová 1Pt 2,21–25 J 10,11–16.27–40
30. 4. Třetí neděle po Velikonocích Josef Beneš
(čtené kázání
Bohdana Pivoňky)
Mk 8,1–9 Ž 145,13–16
7. 5. Čtvrtá neděle po Velikonocích Helena Hamariová Ž 98 Sk 16,23–34
14. 5. Pátá neděle po Velikonocích Helena Hamariová Mt 6,5–15 J 16,23–33
21. 5. Šestá neděle po Velikonocích Miroslav Hamari J 14,15–19 Ko 1,1–8
28. 5. Neděle svatodušní Helena Hamariová Sk 2,1–21 J 14,15–27
4. 6. Neděle svaté Trojice Helena Hamariová Iz 6,1–13 J 3,1–13
11. 6. První neděle po Trojici Miroslav Hamari Lk 7,36–50 Mk 1,29–34
18. 6. Druhá neděle po Trojici
Nahrávka
Lukáš Král Ř 5,17–21; Ř 16,25–27 Ř 1,1–6
25. 6. Třetí neděle po Trojici Miroslav Hamari Iz 3 Iz 3,5
2. 7. Čtvrtá neděle po Trojici Helena Hamariová Lk 6,36–42 1M 50,15–21
9. 7. Pátá neděle po Trojici Helena Hamariová 1M 12,1–4 J 1,35–51
16. 7. Šestá neděle po Trojici Miroslav Hamari Mk 12,28–34 Ž 33,12–15
23. 7. Sedmá neděle po Trojici Helena Hamariová 1Kr 17,1–6 J 6,30–35
30. 7. Osmá neděle po Trojici Miroslav Hamari Ga 6,1–10 Ga 6,2
6. 8. Devátá neděle po Trojici Miroslav Hamari 2M 32,18–24.30 Ez 34,1–7
13. 8. Desátá neděle po Trojici Helena Hamariová 5M 4,5–20 Mk 12,28–24
20. 8. Jedenáctá neděle po Trojici Helena Hamariová Jb 23,1–7 Lk 7,36–50
27. 8. Dvanáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari J 8,12–20 Kz 3,9–15
2. 9. Pohřební shromáždění
(† Věra Řezníčková)
Miroslav Hamari J 6,37–40 Ř 10,6–9
3. 9. Třináctá neděle po Trojici Miroslav Hamari Mk 5,21–43 Ef 4,1–16
10. 9. Čtrnáctá neděle po Trojici
Slavnost na hoře Bzí (604. výročí)
Blažena Kohoutová z Dvakačovic Mt 3 Mk 1,4–8
17. 9. Patnáctá neděle po Trojici Helena Hamariová 1M 15,1 6 Lk 17,5n
24. 9. Šestnáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari Ř 8,8–17 2Tm 1,7–10
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.