Bohoslužby v roce 2019

Datum Poznámka Kazatel Čtení Text kázání
1. 1.   Juliana Rampich Hamariová Ga 4,1–9 Ef 5,14–20
13. 1. křest Miroslav Hamari Ex 34,1–10.27–35 2K 3,7–18
20. 1.   Helena Hamariová 1J 4,16–21 Jr 23,16.24–29
10. 2.   Miroslav Hamari Ř 8,14–39 Kz 3,16–22
17. 2.   Helena Hamariová 2M 16,2.11–18 J 6,30–35
24. 2.   Miroslav Hamari Lk 16,10–14 Lk 16,1–9
3. 3.   Helena Hamariová Ř 5,1–5 Mt 9,9–13
10. 3.   Miroslav Hamari Iz 58,1–9 Mk 8,22–30; 9,1
17. 3. konfirmace Miroslav Hamari Ž 78,1–7 Mk 8,31–38
31. 3. výroční sb. shr. Radek Matuška Iz 54,7–10 J 6,47–51
7. 4.   Helena Hamariová Ž 23 J 11,1–45
21. 4. Hod Boží velikonoční Miroslav Hamari Mt 28,1–7 Mt 28,8–10
28. 4.   Helena Hamariová 5M 6,4–15 J 20,24–29
2. 6. neděle po Nanebevstoupení Páně Miroslav Hamari Sk 1,7–11 2Kr 2,7–11
9. 6.   Miroslav Hamari J 14,15–21 J 14,22–26
16. 6.  zkouška výpomocné kazatelky Světlana Pojezdná
ze Dvora Králové nad Labem
Př 4,10–19 Mt 5,13–16
23. 6.   Miroslav Hamari Ž 136 Ž 136,1
30. 6.   Helena Hamariová Lk 12,13–21 Lk 12,33
7. 7.   Darina Majdúchová 2K 20,18–20 J 8,31–32
14. 7.   Helena Hamariová Iz 5,1–7 J 15,1–11
16. 7. pohřeb br. Hanuše Salze Miroslav Hamari   Iz 40,8–11
21. 7.   Helena Hamariová 2Kr 5,5–15.19 Mt 8,5–13
28. 7.   Miroslav Hamari 1M 1,1–2 1M 2,4–9.15–17
4. 8.   Helena Hamariová J 15,12–27 Ef 1,3–14
11. 8.   Helena Hamariová 3M 19,1–4.9.18 5M 10,12n
18. 8.   Miroslav Hamari Mk 12,28–34 Ř 13,1–10
25. 8.   Miroslav Hamari 1M 18,1–15 Ř 11,25–36
1. 9.   Helena Hamariová Iz ?,1–4 1K 3,9–15
8. 9. zkouška výpomocného kazatele br. Rous z Hodonína Jz 24,4.2.12.27 Lk 10,38–42
15. 9.   Miroslav Hamari Ř 4,1–8 Mt 9,9–13
22. 9.   Miroslav Hamari 5M 31,1–13 5M 30,15–20
29. 9.   Miroslav Hamari 1K 3,1–17 1K 3,18–23
6. 10. křest a Večeře Páně Miroslav Hamari Lk 18,15–17 5M 8,2n
13. 10.   Miroslav Hamari Mt 3,13–17;
Mk 9,33–41
4M 11,16–17.24–29
20.10.   Helena Hamariová 1M 37,3n.12–18.21.23.31–35 Ef 4,3
27. 10.   Helena Hamariová Ž 139 Ž 139,23n
3. 11.   Helena Hamariová Iz 62,10–12 Mk 4,26–32
10. 11.   Miroslav Hamari Lk 24,48–53 Sk 4,19.23n.31
17. 11.   Miroslav Hamari 5M 5,11–20 Mk 1,14n
24. 11.   Helena Hamariová Ž 90 Mt 14,22–31
1. 12.   Miroslav Hamari Iz 1,2–17 Iz 1,18–20
8. 12.   Helena Hamariová Fp 2,5–11 Za 9,9
15. 12.   Miroslav Hamari Lk 1,68–79 Mt 21,1–9
22. 12.   Helena Hamariová Iz 35 K 10,12.17
24. 12. dětská vánoční slavnost Helena Hamariová Lk 2,1–13
26. 12. Večeře Páně Miroslav Hamari Mt 1,18–25; 11,2–6 Iz 52,7–10
29. 12.   Miroslav Hamari Lk 13,10–17 Lk 13,1–9

 

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.