Kazatelé

Na kazatelně nového kostela během 70 let zvěstovalo slovo Boží až dosud více než 10 kazatelů. První léta po otevření kostela a po celou válečnou dobu posiloval kázáními členy sboru farář Karel Machotka (do roku 1951), který byl též zvolen prvním seniorem nově vzniklého plzeňského seniorátu a později členem synodní rady. Výrazným spolupracovníkem mu byl vikář Stanislav Kureš (do roku 1966). Po br. Machotkovi byl zvolen farářem br. Jaromír Klimecký (1951-1979), porozumivý pastýř nemocných v plzeňských nemocnicích a jedno období též člen synodní rady. Po vikáři Kurešovi byl povolán ke sborové práci farář Jan Šoltész (1966-1968), který po krátké době převzal kazatelskou službu v Západním sboru ČCE. Poté byl zvolen farářem Pavel Pellar (1969-1991), především k práci mezi mladou generací sboru. Jedno funkční období byl též seniorem Západočeského seniorátu. Po odchodu faráře Klimeckého na odpočinek přijal povolání za kazatele sboru farář Daniel Matějka (1979-1992), podílející se na povzbuzování věrných v nepřívětivé době komunistického režimu. Jáhen Luděk Korpa (1994-2003) zakládal v nových poměrech diakonickou práci pro společensky deprivované. Farář Pavel Freitinger (1992-2000) obětavě sloužil sboru i během své těžké nemoci, během níž vypomáhal ve sboru znovu povolaný farář Pavel Pellar (1998-2001). Nyní oslovují sbor z kazatelny kostela Kristovým poselstvím manželé farář Miroslav Hamari (od 2001) a farářka Helena Hamariová (od 2003).

Karel Machotka 1951
Stanislav Kureš 1966
Jaromír Klimecký19511979
Jan Šoltész19661968
Pavel Pellar19691991
Daniel Matějka19791992
Luděk Korpa19942003
Pavel Freitinger19922000
Pavel Pellar19982001
Miroslav Hamari2001 
Helena Hamariová2003 

Jan Esterle

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.