Rok 1419

  • Čtyři roky po upálení Mistra Jana Husa se začali jeho příznivci scházet na horách a návrších, aby mohli slavit svatou Večeři Páně pod obojí způsobou. Jedním z těchto setkání bylo shromáždění „na Bzí hoře“, které se konalo 17. září roku 1419 na hoře Bzí u Blovic. Zde byl vyhlášen manifest, který se stal jádrem budoucích Čtyř artikulů pražských.

  • Této pohnuté době a životu Václava Korandy staršího věnujeme zvláštní stránku.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.