Rok 2015

 • Ve čtvrtek 15. ledna od 18h se konal biblický seminář. Do biblického oddílu z knihy Soudců nás uvedl bratr farář Ladislav Szabó.
 • Ve čtvrtek 22. ledna od 18h se konaly ekumenické bohoslužby v rámci Týdne za jednotu křesťanů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Účastnili se jich oba naši faráři. Kázala sestra farářka z CČSH Debora Chytilová a předsedal biskup František Radkovský.
 • Neděle 25. ledna byla křestní a konal se křest dospělého. Jmenuje se Petr Macek (*1987), sám si nás našel a zalíbilo se mu u nás natolik, že absolvoval křestní přípravu a sestra farářka H. Hamariová ho pokřtila.
 • V sobotu 7. února se konalo pohřební rozloučení se sestrou Vlastou Salamánkovou. Kázáním posloužila sestra farářka Helena Hamariová.
 • V neděli 1. března v 19.30 se konal v našem kostele koncert duchovních kantát minulosti a současnosti. Účinkovaly Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum, dirigoval Vít Aschenbrenner. Zazněl Hymnus o porozumění od Jiřího Bezděka, moteto Lass kommen Trübsal, Angst und Not (Nech přijít trápení, strach a nouzi) od Holmera Beckera a Requiem in C minor pro defuncto archiepiscopo Sigismundo, MH 155 (Requiem C dur za zesnulého arcibiskupa Zikmunda) od Johanna Michaela Haydna.
 • Neděle 8. března byla rodinná se společným obědem. Navazovalo divadelní představení Chlupáči aneb muzikál o putování za domovem provedené divadlem Kašpárkův hrobeček (www.kasparkuvhrobecek.cz), které bylo součástí Happeningu pro lesní školky za účasti LŠ Berounka v Druztové, LŠ Větvička a LŠ Prusiny. Dobrovolné vstupné bylo věnováno ve prospěch slaměno-hliněné stavby „Slamáčku“ pro lesní školku. Divadelní představení sklidilo velký ohlas a u dětí vyvolalo nadšení.
 • V pátek 20. března v 15 hodin jsme se v evangelickém sboru Praha – Strašnice rozloučili se sestrou Ivanou Jilemnickou, rozenou Nenáhlovou. Přišlo se s ní rozloučit kolem tří set lidí. Zemřela po náhlé a krátké nemoci v pátek 13. března ve věku 62 let. Cítíme s pozůstalými a vyprošujeme jim Boží pomoc a útěchu.
 • Od března byle ve sborových prostorách instalována výstava obrazů s. Lydie Šloufové Nic nového pod sluncem. Výstavu si bylo možno prohlédnout při sborových akcích.
 • Ve středu 8. dubna ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Ladislav Chvojka podruhé vyprávěl o Sicílii.
 • Ve čtvrtek 9. dubna od 18 hodin jsme se sešli na biblickém semináři. Sestra Lydie Šloufová nás uvedla do biblického oddílu z 13. kapitoly knihy Soudců o narození soudce Samsona.
 • Ve čtvrtek 21. května od 18 hodin se konal biblický seminář. Bratr Pavel Řezníček nás uvedl do biblického oddílu z 14. kapitoly knihy Soudců o Samsonově svatbě.
 • V pátek 29. května od 18 hodin se náš sbor účastnil celostátní ekumenické akce Noc kostelů 2015.
  Modlitebna byla otevřena od 18.00 do 23.00 jako kavárna, místo k rozhovorům, návštěvníci zde dostali razítka do poutnických pasů, promítaly se prezentace o stavbě kostela, o sborovém životě, o Bzí a o Diakonii ČCE. Souběžně probíhalo vyrábění pro děti.
  Kromě toho jsme nabídli tyto vstupy:
  19.00–19.10Českobratrská církev evangelická, úvodní slovo duchovního k Noci kostelůModlitebna
  20.15–20.25Vztah k biblickému poselství – slovo duchovníhoModlitebna
  20.30–20.50Komentovaná prohlídka kostela, Thorvaldsenova socha Krista a další umělecká díla v Korandově sboru, komentovaná prohlídka kryptyKostel
  20.50–21.20Historie varhan a varhanní chvilkaKostel
  21.30–21.40Co může nabídnout evangelická církev a Korandův sbor – slovo duchovníhoKostel
  21.40–22.00Komentovaná prohlídka kostela, Thorvaldsenova socha Krista a další umělecká díla v Korandově sboru, komentovaná prohlídka kryptyKostel
  22.00–22.40Písňový recitál (varhany – J. Esterle, zpěv – M. Mestlová)Kostel
  23.00–23.10Slovo na dobrou nocKostel
  23.10–23.30Noční hudba (varhany)Kostel
 • V neděli 23. srpna se v Dolní Bělé konaly bohoslužby s přednáškou historika PhDr. Miroslava Husa z Dolní Bělé na téma „Ze života Mistra Jana Husa“. Kázáním na oddíl z evangelia Janova, kapitoly 17. a veršů 11.–26. posloužil bratr senior Miroslav Hamari. Čtení bylo z epištoly Filipským, z 2. kapitoly a veršů 1.–11.
 • V sobotu 12. září v 19 h. se konala beseda na téma Příběh Mistra Jana Husa slovem i obrazem s milým hostem Jiřím Gruberem, předsedou synodu ČCE a farářem ve sboru Brno I.
 • V neděli 13. září v 11h se konala slavnost k 596. výročí shromáždění husitského lidu, které vedl Václav Koranda starší, na hoře Bzí. Kázáním slova Božího posloužil br. f. Jiří Gruber. Liturgickou příslužbu měl br. sen. Miroslav Hamari.
  Přes organizační potíže s dopravou jsme se všichni nakonec na Bzí dostali a shromáždění proběhlo dobře a ke slávě Boží. Novinkou bylo sociální zařízení, které technicky zajistili s. Marta Vostrá (viz www.mravkolev.cz) a br. Jaroslav Řezníček. Nové lavice objednala sborová sestra Hana Vinšová a dovezl je br. Drahomír Rychecký st. s pomocí mládeže. Br. f. Gruber si shromáždění pod širým nebem moc pochvaloval a svěřil se nám, že by rád měl něco podobného u nich v Brně.
 • V sobotu 10. října v 16.45 si u nás udělali sestry a bratři z regensburského sboru sv. Lukáše krátkou pobožnost na téma „Štěstí“, kterou vedl bratr farář Müller, na závěr jednodenního výletu do Plzně. Byli také v pivovaru a v Loosově vile. Nejdřív jsme jim pověděli něco o našem sboru, pak oni nám o tom svém. Luterský sbor sv. Lukáše má asi 2500 členů a starají se o něj tři faráři a jedna učitelka náboženství. Dostali jsme také knihu o řezenském evangelickém děkanství, která bude dostupná v kanceláři. Během pobožnosti bratr farář rozdával v platíčkách jako od léků „pilulky štěstí“, stočené papírky s citáty. V této galerii si můžete dvě prohlédnout. Štěstí jako takové zrovna nebývá hlavním motivem kázání a toto zpestření bylo opravdu neobvyklé. Obojímu zřejmě otevřela dveře tato zvláštní příležitost.
 • V neděli 11. října se konaly bohoslužby s udělením křtu Magdaleně Ovské a Oldřichu Vyčítalovi. Kázal br. f. František Pavlis, děd Magdalenky, liturgickou příslužbu měl br. sen. Miroslav Hamari. Vyprošujeme Boží požehnání do života pro obě děti i jejich rodiny.
 • Ve středu 14. října ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Ladislav Chvojka nám vyprávěl již potřetí o Sicílii.
 • V sobotu 17. října v 17 hodin ve sboru ČCE v Domažlicích byla zahájena výstava Lydie Šloufové Textilní tvorba. Byla otevřena denně do 17. ledna 2016.
 • Koncem října vyšel Sborový list č. 2/2015 k památce zesnulých. Lze jej stáhnout zde.
 • V neděli 1. listopadu po bohoslužbách se v našem kostele konala vernisáž výstavy Tváře reformace v Horní Lužici, Čechách a Slezsku, což byla výstava Slezsko-hornolužické muzejní asociace realizovaná z prostředků pověřence spolkové vlády pro kulturu a média a sdružením Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien. Vernisáž moderoval Jonáš Plíšek z ekumenického oddělení ÚCK ČCE. Výstava byla otevřena pro veřejnost od 2. do 6. listopadu, vždy od 9 do 12 hodin.
 • V sobotu 7. listopadu se v našem sboru konal Seminář pro učitele nedělních škol. Hostem byl Jan Roskovec, Th. D. z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy s přednáškou na téma Starý zákon jako Bible křesťanů.
 • V neděli 8. listopadu od 9.30 se konaly křestní bohoslužby. Byl pokřtěn Marek Miletínský.
 • Ve středu 11. listopadu ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. O Islandu vyprávěli manželé Svatopluk a Ludmila Zachariášovi.
 • Ve středu 25. listopadu ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Sestra Jaroslava Mossóczyová nám pověděla „O Izraeli slovem, obrazem a hudbou“.
 • Ve středu 9. prosince ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. O svém pobytu v Portugalsku nám vyprávěl bratr Drahomír Rychecký mladší.
 • V sobotu 19. prosince 2015 od 15 do 20 hodin se v našem sboru konalo setkání v rámci celosvětové akce organizace Amnesty International na podporu lidských práv, tzv. „Maratonu psaní dopisů“. Při této akci se píší dopisy mocným tohoto světa, vládám a prezidentům, kteří mají možnost ovlivnit vybrané případy porušování lidských práv, s výzvami, aby své moci využili ve prospěch práva a spravedlnosti.
  Protože má akce celosvětový rozsah, chodí na adresy politiků miliony skutečných papírových dopisů psaných rukou, což má velký psychologický účinek a již mnoho případů bezpráví se takto podařilo vyřešit a ovlivnit celkové právní prostředí v problémových oblastech k lepšímu. Na našem setkání byly k dispozici předlohy, papíry, tužky, obálky, adresy i známky. Ke každému napsanému dopisu jsme poprosili o příspěvek ve výši 30 Kč na mezinárodní známku.
 • Ve čtvrtek 24. prosince se konala dětská vánoční slavnost. Mládež jako vždy předvedla divadelní hru, jejímiž autory byli tentokrát Ondřej a Drahomír Rychečtí, a děti zahrály a zazpívaly. Děkujeme bratru J. Krejčímu za pořízení fotografií, které je možno si prohlédnout ve fotogalerii.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.