Kronika bohoslužeb 2021

Bohoslužby v roce 2021

Datum Poznámka Kazatel Čtení Text kázání
1. 1. Nový rok Juliana Hamariová 1M 1 Iz 11,1–10
3. 1. Druhá neděle po Vánocích Miroslav Hamari 1K 12,22–34 1K 12,35–40
10. 1. První neděle po Zjevení Páně Helena Hamariová Mt 11,25–30 Kz 9,11–18
17. 1. Druhá neděle po Zjevení Páně Miroslav Hamari Lk 15,11–24 5M 30,1–14
24. 1. Poslední neděle po Zjevení Páně Helena Hamariová Ž 34 Lk 13,22–30
31. 1. Třetí neděle před dobou postní Miroslav Hamari Ř 8,35–39 Zj 1,9a
7. 2. Druhá neděle před dobou postní Helena Hamariová Ef 2,11–22 Lk 18,9–14
14. 2. První neděle před dobou postní Miroslav Hamari J 5,1–5 J 2,1–11
21. 2. První neděle postní Helena Hamariová Ž 23 J 10,1–10
28. 2. Druhá neděle postní,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari 4M 21,4–7
7. 3. Třetí neděle postní,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari 4M 21,8n
14. 3. Čtvrtá neděle postní,
domácí bohoslužby
Mikuláš Vymětal Lk 8,22–26
21. 3. Pátá neděle postní,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari J 3,14n
28. 3. Květná neděle,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari Iz 50,4–8a;
Mt 21,1–9
2. 4. Velký pátek,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari Iz 53,1–9
4. 4. Hod Boží velikonoční,
domácí bohosulžby
Miroslav Hamari Lk 24,36–45
11. 4. První neděle po Velikonocích,
domácí bohoslužby
Miroslav Hamari 1Pt 1,3–6
18. 4. Druhá neděle po Velikonocích Helena Hamariová 1K 12,12–27 Lk 16,19–31
25. 4. Třetí neděle po Velikonocích,
text bohoslužeb
Miroslav Hamari J 13,1–17 J 15,1–5
2. 5. Čtvrtá neděle po Velikonocích Helena Hamariová 1 Sa 8,4–14 1J 10,17–27
9. 5. Pátá neděle po Velikonocích Miroslav Hamari Lk 4,14–22 Lk 5,17–26
16. 5. Šestá neděle po Velikonocích Juliana Hamariová J 18,17–27 J 19,15–19
23. 5. Svatodušní svátky Helena Hamariová 1M 11,1–9 Sk 2,1–8
30. 5. Neděle sv. Trojice Miroslav Hamari J 20,24–19
6. 6. První neděle pro Trojici Helena Hamariová 1M 28,10–22
13. 6. Druhá neděle po Trojici Miroslav Hamari Mt 20,1–16
20. 6. Třetí neděle po Trojici Helena Hamariová 1Te 5,17
27. 6. Čtvrtá neděle po Trojici Radek Matuška Gn 50,15–21 Lk 6,36–42
4. 7. Pátá neděle po Trojici Josef Beneš Lk 12,13–21 Mt 8,23–27
11. 7. Šestá neděle po Trojici Juliana Hamariová 5M 6,1–12 Lk 16,1–31
18. 7. Sedmá neděle po Trojici Helena Hamariová Mt 14,13–21 1Kr 17,1–16
25. 7. Osmá neděle po Trojici Helena Hamariová Ž 39 Lk 11,1–8
1. 8. Devátá neděle po Trojici Helena Hamariová Ž 139 1M 28,10–22
8. 8. Desátá neděle po Trojici Helena Hamariová Mi 6,6–9 Lk 3,10–20
15. 8. Jedenáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari Lk 7,18–23 Ž 146
22. 8. Dvanáctá neděle po Trojici Juliana Hamariová 1K 13,13
29. 8. Třináctá neděle po Trojici,
křest
Miroslav Hamari Jz 3 Jz 3,5
5. 9. Čtrnáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari 1K 1,18–25 Lk 5,1–11
12. 9. Patnáctá neděle po Trojici,
Bzí
Miroslav Hamari Lk 15, 11–32 Ř 8,8–21
19. 9. Šestnáctá neděle po Trojici Josef Beneš Mt 11,25–30 Kz 9,11–18
26. 9. Sedmnáctá neděle po Trojici Miroslav Hamari 1Kr 21,1–16 Mt 15,21–28
3. 10. Osmnáctá neděle po Trojici Helena Hamariová Iz 5,1–7 Lk 19,11–28
10. 10. Devatenáctá neděle po Trojici Helena Hamariová Iz 35,1–10 Mt 11,2–15
17. 10. Dvacátá neděle po Trojici Helena Hamariová 1K 1,18–25 Mt 11,25–30
24. 10. Dvacátá první neděle po Trojici,
díkůvzdání za úrodu
Miroslav Hamari Ž 104 Lk 12,13–21
31. 10. Dvacátá druhá neděle po Trojici,
památka zesnulých
Miroslav Hamari Ř 5,12–17 Ř 6,23
7. 11. Druhá neděle
před poslední nedělí
v církevním roce,
výroční sborové shromáždění
David Braha Ž 85 Lk 17,20–30
14. 11. Předposlední neděle v církevním roce Juliana Hamariová Ex 22,24–26 Mt 5,38–48
21. 11. Poslední neděle v církevním roce Helena Hamariová J 13,36–14,7
28. 11. První neděle adventní Miroslav Hamari Ř 6,23
5. 12. Druhá neděle adventní Miroslav Hamari Mt 25,14 30
12. 12. Třetí neděle adventní Helena Hamariová Iz 40,3–5
19. 12. Čtvrtá neděle adventní Miroslav Hamari Lk 1,5–25 Lk 5,57–64.67–80
24. 12. Dětská vánoční slavnost Miroslav Hamari Mt 2,1n.9–11
25. 12. Hod Boží vánoční Miroslav Hamari Lk 2,14n
26. 12. Druhý svátek vánoční Helena Hamariová Lk 27,11
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.