Rok 2001

  • V září tohoto roku nastoupili k službě v našem sboru manželé Miroslav a Helena Hamariovi. Bratr Hamari jako farář, sestra Hamariová prozatím jako sborová sestra. Posléze pak i ona byla zvolena za farářku našeho sboru. Hamariovi dosud působili v Ratiboři na Valašsku.
     
  • V této souvislosti ukončil své druhé období služby v našem sboru (od roku 1998) bratr farář Pavel Pellar, který odešel do důchodu, ale zůstal nadále k dispozici k výpomoci. Manželé Pavel a Radmila Pellarovi se přestěhovali do jiného bytu ve vlastnictví našeho sboru. Za jejich dlouholeté působení jsme stále vděčni Pánu.
    Bratr farář Pellar u nás začínal jako farář pro práci s mladou generací. Nesl pevně těžké břemeno komunistické zvůle, dovedl rozvíjet církevní práci i pod touto těsnou poklicí nepřátelského pohanství. Založil evangelické rekreační středisko v Chotěboři na Vysočině, zprvu jako dětský tábor, posléze po zákazu evangelického tábora jako místo pro konání tzv. Mírových kursů. Díky němu a jeho manželce mohlo toto středisko fungovat od svého vzniku po celou další dobu totality a funguje ještě dnes, v roce 2013.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.