Rok 1992

  • Po odchodu bratra faráře Pavla Pellara v červnu 1991 a po zanedlouho následujícím odchodu bratra faráře Daniela Matějky v lednu 1992 se náš sbor ocitl na několik měsíců bez faráře. Kurátorem byl tehdy bratr Jaromír Luňák.
    U něj se však začala projevovat vážná kognitivní porucha, takže tíže starosti o vedení sborového života dopadla na místokurátora, bratra Jaroslava Řezníčka. Jeho roli komplikovala skutečnost, že bratr Luňák zůstával i po dobu své zhoršující se nemoci stále ve funkci. Bratr Řezníček však svou nevděčnou úlohu s pokorou zvládl a provedl sbor s pomocí Boží a bratrů a sester starších tímto přechodným obdobím až do příchodu nového faráře, bratra Pavla Freitingera. Děkujeme Pánu Bohu, že je pro nás oporou a pevností i v takových situacích.
     
  • Bratr farář Daniel Matějka působil v našem sboru od roku 1979. Dle slov bratra Jana Esterleho (viz jeho článek o našich kazatelích) se podílel „na povzbuzování věrných v nepřívětivé době komunistického režimu.“ Nezapomenutelný je jeho bas a prstová hra na kontrabas, jimiž se připojil k hudební formaci Kvartet (dále Miloslav Esterle, Marta Holá, později Esterlová, a Jana Labská, později Esterlová). Kvartet měl v repertoáru především spirituály s českými texty – podobně jako populární skupina Spirituál kvintet. Stal se předchůdcem pozdější skupiny De profundis, kterou stále vede (k červenci 2013) Miloslav Esterle. Bratr farář Matějka byl posléze zvolen ve sboru naší církve v Českých Budějovicích. Dovolte ještě malou osobní vzpomínku editora. Mým dětstvím mě provázelo poutavé vyprávění bratra faráře Matějky ze Starého zákona na biblických hodinách pro děti a na předkonfirmačních přípravách. Střídali se s bratrem farářem Pellarem, který nám neméně přitažlivě vyprávěl o Novém zákoně.
     
  • Jak jsme již zmínili, byl v tomto roce zvolen ke službě v našem sboru bratr farář Pavel Freitinger, který k nám přišel z Nejdku. Před Nejdkem působil v Domažlicích jako nástupce bratra faráře prof. Miloše Biče. V Nejdku jej nahradil bratr farář Luděk Sequens, který uvěřil a prožil část svého mládí v našem sboru.

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.